ΙΕΚ: Χρηματοοικονομικά

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 Απολυτήριο Λυκείου

Περιγραφή

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών.

Στις επαγγελματικές του αρμοδιότητες είναι η εφαρμογή της Γενικής Λογιστική, Λογιστικής Εταιρειών, Λογιστικής Κόστους καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής με σκοπό την σωστή υποστήριξη κάθε Λογιστικού Γραφείου μέσα από τα σύγχρονα ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα.

Μαθήματα
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ
Δίκαιο Ι και ΙΙ
Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
Γενική Λογιστική I και ΙΙ
Στατιστική Ι και ΙΙ
Τεχνική Συναλλαγών
Φορολογική Πρακτική
Λογιστική Εταιρειών
Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ
Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές Ι και ΙΙ
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Λογιστικές Εφαρμογές
Επεξεργασία Κειμένου
Λογιστικά Φύλλα
Αγγλικά
Χρήση Η / Υ

Πληροφορίες

Επαγγελματική Αποκατάσταση
Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου» των ΙΕΚ ΑΛΦΑ, μπορείς να εργαστείς σε:

  • σε λογιστικά γραφεία ιδιωτικών Επιχειρήσεων
  • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων
  • σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ
  • σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
  • σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  • σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
  • και ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.