11/05/2022

Γνωρίστε το Διιδρυματικό ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική» και κάντε την αίτηση σας

Μεταπτυχιακά

Γνωρίστε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική και κάντε την αίτηση σας τώρα για την εισαγωγή σας στο Πρόγραμμα.
 
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια έχοντας ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Η ειδίκευση της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής βρίσκεται στην αιχμή του σύγχρονου ενδιαφέροντος των μεταπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο και η ποιότητα των σπουδών είναι εφάμιλλα με εκείνα των πολύ καλών Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επίσης, παρέχεται το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.
 
Η ειδίκευση  της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής συνεχίζει επιτυχώς τη συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για δέκατη έκτη συνεχή χρονιά. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί με βάση το νομικό πλαίσιο, όπως ισχύει, για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, παρέχοντας την εκπαιδευτική επάρκεια στους φοιτητές ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, στους αποφοίτους αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered Accountants (ACA) που παρέχεται από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). 
 
Η ειδίκευση της Δημόσιας Ελεγκτικής παρέχεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τον οικονομικό έλεγχο των δημοσίων οργανισμών και φορέων και να εξοικειωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξειδίκευση σε όσους και όσες ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με συναφή αντικείμενα σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς.
 
Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 
Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα για την πρώτη ειδίκευση και τέσσερα για τις άλλες δύο.
 
Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€ για την πρώτη και τρίτη ειδίκευση και 7.400€ για τη δεύτερη (3.300€ για κατόχους του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992). 
 
Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 10 Ιουνίου 2022 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και 30 Ιουνίου 2022 για τις ειδικεύσεις «Δημόσια Ελεγκτική» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»
 
Επικοινωνία
Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.
Τηλέφωνα: 210 368 9805, 9821.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνεις την αίτησή σου πατώντας εδώ.
Διαβάστε επίσης