15/04/2019

Νέο ΠΜΣ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική»

Μεταπτυχιακά

Γνωρίστε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών: Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική και κάντε την αίτηση σας τώρα για την εισαγωγή σας στο Πρόγραμμα.
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια έχοντας ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Η ειδίκευση της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής βρίσκεται στην αιχμή του σύγχρονου ενδιαφέροντος των μεταπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο και η ποιότητα των σπουδών είναι εφάμιλλα με εκείνα των πολύ καλών Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επίσης, παρέχεται το απαιτούμενο υπόβαθρο γνώσεων για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.
 
Η ειδίκευση  της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής συνεχίζει επιτυχώς τη συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ. για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Η ειδίκευση της Δημόσιας Ελεγκτικής παρέχεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τον οικονομικό έλεγχο των δημοσίων οργανισμών και φορέων και να εξοικειωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξειδίκευση σε όσους και όσες ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με συναφή αντικείμενα σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς.
 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 
Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα για την πρώτη ειδίκευση και τέσσερα για τις άλλες δύο. Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€ για την πρώτη και τρίτη ειδίκευση και 7.400€ για τη δεύτερη (3.300€ για κατόχους του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992). 
 
* Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 31 Μαΐου 2019 και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου 2019
 
Επικοινωνία
Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.
Τηλέφωνα: 210 368 9805, 9821, 9813
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνεις την αίτησή σου: 

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεργάζονται:
 

Διαβάστε επίσης