Προπτυχιακά:
Νομική

Bachelor in Legislative Law (LLB) – Πτυχίο στη Νομική Επιστήμη

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2022, Ιανουάριος 2023
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική Επιστήμη.

 • Στόχος του προγράμματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη βιωματική εμπειρία για να είναι άρτια προετοιμασμένοι για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη πλήρους παρακολούθησης (full time)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να γίνουν νομικοί και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου μέσω ΣΑΕΠ.

1ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

 • Συνταγματικό Δίκαιο Ι: Γενικό Μέρος
 • Αστικό Δίκαιο Ι: Οικογενειακό Δίκαιο
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
 • Κοινωνιολογία του Δικαίου

Β΄ Εξάμηνο

 • Αστικό Δίκαιο ΙΙ: Γενικές Αρχές
 • Ποινικό Δίκαιο Ι: Γενικό Μέρος
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι: Θεσμικό Δίκαιο
 • Εγκληματολογία
 • Μεθοδολογία του Δικαίου

2ο έτος

Α΄ Εξάμηνο

 • Αστικό Δίκαιο ΙΙΙ: Ενοχικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο Ι: Γενικό Μέρος, Αξιόγραφα
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο/ Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
 • Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ: Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Εργατικό Δίκαιο: Ατομικό και Συλλογικό

Β΄ Εξάμηνο

 • Διοικητικό Δίκαιο Ι: Γενικό Μέρος
 • Πολιτική Δικονομία Ι: Γενικό Μέρος
 • Αστικό Δίκαιο IV: Εμπράγματο Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο III: Εταιρικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ: Κτηματολογικό Δίκαιο/ Χωροταξικό Δίκαιο/ Πολεοδομικό Δίκαιο

3ο έτος

Α΄ Εξάμηνο

 • Ποινικό Δίκαιο II: Ειδικό Μέρος
 • Πολιτική Δικονομία II: Ειδικές Διαδικασίες, Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Αστικό Δίκαιο V: Κληρονομικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο III: Φορολογικό Δίκαιο/ Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Εμπορικό Δίκαιο IV: Ανταγωνισμός, Εμπορικές Συμβάσεις

Β΄ Εξάμηνο

 • Συνταγματικό ΙI: Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα
 • Ποινική Δικονομία
 • Εμπορικό V: Πτωχευτικό δίκαιο και Εξυγίανση επιχειρήσεων
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο IV: Ειδικό Μέρος Ενοχικού Δικαίου

4ο έτος

Α΄ Εξάμηνο

 • Διοικητική Δικονομία
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ: Ουσιαστικό Δίκαιο
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο ΙΙΙ: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Ενέργειας
 • Εμπορικό Δίκαιο VI

Β΄ Εξάμηνο

 • Ασκήσεις/Σύνοψη: Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
 • Ασκήσεις/Σύνοψη: Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
 • Ασκήσεις/Σύνοψη: Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας
 • Ασκήσεις/Σύνοψη: Εμπορικού Δικαίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 240 ECTS.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y και CD Players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων.
Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να οργανώνει εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του για να εκφράζει απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Για την οργάνωση αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι από την αρχή ενήμερος ο υπεύθυνος του Τμήματος ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του φοιτητή και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του.
Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον υπεύθυνο του Τμήματος για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες όποτε το επιθυμεί. Ο υπεύθυνος του Τμήματος βρίσκεται επίσης στην διάθεση του φοιτητή μέσω τηλεφώνου για να μπορεί ο φοιτητής να έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του LLB (Bachelor in Legislative Law) μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα στις ακόλουθες θέσεις:

 • Στα Ελληνικά δικαστήρια ως δικηγόροι
 • Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 • Σε δημόσιους η ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Σε επιχειρήσεις ως νομικοί σύμβουλοι η ως στελέχη επιχειρήσεων
 • Στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Σε Δήμους ως νομικοί σύμβουλοι
 • Ως συμβολαιογράφοι, μετά απο εξετάσεις
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την νομική
 • Ως δικαστές, αν συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Εθνική Σχολή Δικαστών
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας