Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2310 437 772

Ώρες επικοινωνίας:
Δευτέρα - Παρασκευή: 9.00 - 17.00

Γραφεία:
Γληνού 32, 54249 Θεσσαλονίκη

Email επικοινωνίας: 
info@studynow.gr

Email Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:
dpo@studynow.gr

Αποστολή Δελτίων Τύπου και προτάσεις για Χορηγίες Επικοινωνίας:
info@studynow.gr