ΙΕΚ: Τουρισμός

Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκυνηματικές Περιηγήσεις

Διοργανωτής:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξειδικεύεται σε σύγχρονες μεθόδους ερμηνείας των μνημείων, λαμβάνοντας υπόψη του τις διεθνώς σύγχρονες απόψεις προσέγγισης των θρησκευτικών μνημείων και δίνοντας έμφαση αφενός στη γνωστική διαδικασία και αφετέρου στη βιωματική εμπειρία και διήγηση.

Στόχος ειδικότητας
Στόχος του προγράμματος είναι ο συνδυασμός της απόκτησης των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων των μνημείων του θρησκευτικού τουρισμού με την επαγγελματική πρακτική δραστηριότητα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. ΑΡΧΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
9. ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
10. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
12. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ
14. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
16. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες

Επαγγελματικές Επιλογές
Το πρόγραμμα δίνει πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα επαγγελματική προοπτική στους αποφοίτους της ειδικότητας, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα που προσφέρεται με τον πλούτο των μνημείων της, του αρχαίου, Βυζαντινού, παραδοσιακού και σύγχρονου πολιτισμού.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.