ΙΕΚ: Τουρισμός

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (ICT in TOYRISM)

Διοργανωτής:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Απολυτήριο Λυκείου

Περιγραφή

Στη σύγχρονη Ταξιδιωτική Βιομηχανία οι τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρονων στρατηγικών, που θα της εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Ο ανταγωνισμός και η δυναμική παρουσία νέων προορισμών στα τουριστικά δρώμενα, όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιβάλλουν μία συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του τουριστικού προϊόντος.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Ως ειδικά επαγγελματικά προσόντα μπορούν να αναφερθούν:
• Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων.
• Αερομεταφορές.
• Διαχείριση Εισερχόμενου - Εξερχόμενου Τουρισμού.
• Αεροπορικοί Ναύλοι - Έκδοση Εισιτηρίων - Συστήματα Κρατήσεων.
• Διαχείριση ιστοσελίδων διασύνδεσης τουριστικών εταιρειών και προϊόντων τουρισμού.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Τουρισμός Ι, ΙΙ
• Οργάνωση και λειτουργιά τουριστικών επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορικής
• Αγγλική τουριστική ορολογία
• Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
• γαλλικά
• διοίκηση επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Αρχές οικονομικής θεωρίας
• Αεροπορικοί ναύλοι
• Εφαρμογές υπολογιστών στην τουριστική βιομηχανία I, II, III
• Ψηφιακό marketing στην τουριστική αγορά I, II
• Τουριστικό marketing – δεξιότητες πωλήσεων
• Λογιστική τουριστικών επιχειρήσεων
• Τουριστική γεωγραφία - ταξιδιωτικοί οδηγοί
• Στοιχεία εμπορικού δικαίου & τουριστικής νομοθεσίας
• Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
• Εξυπηρέτηση πελατών: τομείς τουριστικών υπηρεσιών & εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• Ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων στην ταξιδιωτική βιομηχανία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.
Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01). Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Πληροφορίες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας τουριστικών μονάδων και γραφείων, να αναγνωρίζει τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και να προσαρμόζει κατάλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που δραστηριοποιούνται μέσω Διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες προβολής και διάχυσης του τουριστικού προϊόντος.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.