Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Diploma in Dramatherapy/Playtherapy: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία

Διοργανωτής:
Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο Δια Βίου Μάθησης το ‘Έρμα’
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024
2-4 έτη
Master
Μερικής
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε ηθοποιούς και σε άλλους επαγγελματίες συναφών καταρτίσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
- Βιογραφικό σημείωμα
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (2)

Περιγραφή

Πλήρης τετραετής εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)

Τετραετής κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένο από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.):
Πλήρης τετραετής εκπαίδευση στην Παιγνιοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)
Πλήρης τετραετής εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)

Μετεκπαίδευση μικρότερης διάρκειας:
Μονοετές πρόγραμμα για την Εισαγωγή στην Παιγνιοθεραπεία και Δραματοθεραπεία με θεωρία και βιωματική εμπειρία.
Βιωματική & Θεωρητική Εκπαίδευση στην Δημιουργική Εποπτεία
Επιμόρφωση στην Δραματοθεραπεία για πιστοποιημένους Παιγνιοθεραπευτές
Επιμόρφωση στην Παιγνιοθεραπεία για πιστοποιημένους Δραματοθεραπευτές

Η εκπαίδευση της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας είναι τετραετής, μερικής απασχόλησης (part time), συνολικής διάρκειας 1.602 ωρών και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, κλινικές παρατηρήσεις, διδακτικές ομάδες, πρακτική εμπειρία και προσωπική θεραπεία. Στο τέλος της εκπαίδευσης δίδεται πιστοποίηση για τον «Τετραετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Δραματοθεραπεία» ή αντίστοιχα «Τετραετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Παιγνιοθεραπεία» από το κέντρο η οποία είναι μια από τις προϋποθέσεις που επιτρέπει την εγγραφή στην Πανελλήνια “Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών, στο Health Professions Council Αγγλίας, στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και στην European Association for Psychotherapy.

Δομή Προγράμματος
1ο έτος
Δύο εισαγωγικά σεμινάρια στην Δραματοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία (Foundation year) που συντονίζουν στελέχη του εξωτερικού και παράλληλα συμμετοχή σε μία εισαγωγική ομάδα Δραματοθεραπείας και 48 ωρών.

2ο έτος
Θεωρία Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας
Εμπειρικό μάθημα Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας
Εποπτεία κλινικής πρακτικής
Παιδοψυχιατρική
Εποπτεία εργασιών (tutorial)

3ο & 4ο έτος
Θεωρία Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας
Εμπειρικό μάθημα Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας
Εποπτεία (κλινικής πρακτικής)
Ψυχολογία
Ψυχιατρική
Θεατρικό εργαστήρι
Θεατρολογία
Eποπτεία διατριβής

Διεθνή βιωματικά Σεμινάρια
Σ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης 8 διεθνή βιωματικά σεμινάρια

Πρακτική εξάσκηση σε σχολεία - ιδρύματα - ψυχιατρικές κλινικές - νοσοκομεία
Σ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης 176 ώρες για τους Δραματοθεραπευτές και αντίστοιχα 250 ώρες για τους Παιγνιοθεραπευτές

Προσωπική Θεραπεία
Η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών στην Δραματοθεραπευτική και Παιγνιοθεραπευτική προσέγγιση ανέρχεται στο ελάχιστο των 250 ωρών.

Υπεύθυνη εκπαίδευσης
Δρ. Κατερίνα Κουρούκλη Ρόμπερτσον, Ψυχοθεραπεύτρια/Δραματοθεραπεύτρια, επόπτρια και ειδική παιδαγωγός

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.