Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Ψυχολογία

Διοργανωτής:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024
2 έτη
Master
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι:

Πτυχίο Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Πτυχία με τίτλο σπουδών και γνωστικό αντικείμενο εκτός Ψυχολογίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Επισημαίνεται ότι Πτυχίο Ψυχολογίας, το οποίο δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας που αναγνωρίζεται από τον αρμόδιο Φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), πιθανόν να οδηγήσει σε αποκλεισμό του/της φοιτητή/τριας από τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε κυβερνητικές ή άλλες δομές. Eπιπλέον, σε περίπτωση που το πτυχίο Ψυχολογίας του/της φοιτητή/τριας δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας, με την αποπεράτωση των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, ενδέχεται η απόρριψη συμπερίληψης του/της στο μητρώο πτυχιούχων που διατηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, με αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής στα μητρώα εγγεγραμμένων ψυχολόγων.

Πορτφόλιο το οποίο να αποδεικνύει τη δέσμευση των αιτητών/τριών στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας (συγκεκριμένα: εθελοντική εργασία σε πλαίσια ψυχικής υγείας, προηγούμενη κλινική εμπειρία, ερευνητική εμπειρία).

Προσωπική έκθεση 500 λέξεων στην οποία οι αιτητές/τριες να αιτιολογούν την απόφασή τους για αίτηση εισδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής/Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και να καταγράφουν τους μελλοντικούς τους επαγγελματικούς στόχους στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας.

Καθαρό ποινικό μητρώο και Πιστοποιητικό - Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

Χρειάζεται να δηλωθούν ονόματα/στοιχεία/τηλέφωνα δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τον/την αιτητή/τρια, και στα οποία το Τμήμα θα αποταθεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το πρώτο άτομο πρέπει να προέρχεται από τον χώρο του πανεπιστημίου, να είναι δηλαδή μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού που δύναται να σχολιάσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση του/της αιτητή/τριας. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι κάποιος/α ο/η οποίος/α μπορεί να σχολιάσει την πρακτική εμπειρία του/της αιτητή/τριας στην ψυχολογία, όπως π.χ. επόπτης/τρια πρακτικής άσκησης.

Η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο εισδοχής στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν όλα τα γενικά και ειδικά κριτήρια του Προγράμματος θα καλούνται σε συνέντευξη. Η Επιτροπή Αξιολόγησης τοποθετεί τους/τις υποψηφίους/ες σε σειρά κατάταξης, με τους/τις πρώτους/ες επιτυχόντες/ούσες να εξασφαλίζουν μια θέση στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει υποψήφιους/ες σε λίστα αναμονής.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό που σας δίνει τη δυνατότητα να γίνετε πλήρως πιστοποιημένος κλινικός ψυχολόγος

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ EUC

Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία στο EUC παρέχει στους φοιτητές την επιλογή για εξειδίκευση σε δύο ειδικότητες, στην Κλινική Ψυχολογία ή στη Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών εξοπλίζει τους φοιτητές κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να αιτηθούν για επαγγελματική αδειοδότηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μας αναπτύσσουν και ενισχύουν δεξιότητες που αφορούν σε θέματα ψυχολογικής εκτίμησης, διαγνωστικών διατυπώσεων και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται στον χώρο της έρευνας και της πρακτικής του τομέα της Ψυχολογίας. Υπό την επίβλεψη καθηγητών του τμήματος, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εξειδικευμένη έρευνα, γεγονός που συμβάλλει στην προαγωγή ειδικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στον τομέα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος δύνανται να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Πληροφορίες

ECTS: 160

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
  • Κλινικής Ψυχολογίας
  • Ιδιωτικές Πρακτικές
  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
  • Εφαρμοσμένης Έρευνας

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.