Μεταπτυχιακά: Αγροδιατροφικός τομέας

MSc Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
2 έτη
Master
Πλήρους
Αγγλικά

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση προσφέρει επιστημονική γνώση για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στην αειφορική διαχείριση της φυτικής γεωργικής παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες αιχμής (Γεωργία Ακρίβειας και ψηφιακές πλατφόρμες γεωργικής συμβουλευτικής), καθώς και τις νομοθετικές τάσεις αλλά και τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της αειφορικής γεωργίας διεθνώς.

Οι εξελίξεις στον ψηφιακό αγροτικό μετασχηματισμό καθιστούν αναγκαίο για τη νέα γενιά των «διαχειριστών της γης» να εξοπλιστούν με γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, νέες μεθοδολογίες και αντιλήψεις είναι απαραίτητες για να βρεθούν λύσεις στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 1

-Επιχειρηματικότητα
-Καταναλωτικές ανάγκες και τάσεις
-Καινοτόμες Τεχνολογίες για Βιώσιμα
-Γεωργικά Συστήματα
-Βιοπληροφορική και γονιδιωματική
-Μέθοδοι έρευνας και διαχείριση δεδομένων

ΕΞΑΜΗΝΟ 2
-Οικολογική διαχείριση εχθρών και ασθενειών στα φυτά
-Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας για Αειφορική Γεωργική Διαχείριση
-Διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων
-Αγρομετεωρολογία & Κλιματική αλλαγή
-Αειφορικά συστήματα φυτικής παράγωγης

ΕΞΑΜΗΝΟ 3
-Διαχείριση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής & τυποποίησης ελιάς
-Αγρο-οικολογικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικών μονάδων
-Ακαδημαϊκή Έρευνα

ΕΞΑΜΗΝΟ 4
-Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή

Πληροφορίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν μια σειρά από επιλογές στους τομείς της αειφορικής διαχείρισης αγροτικών συστημάτων, εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας και ψηφιακής τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιθανές διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική σε εταιρείες ανάπτυξης αειφορικών συστημάτων και έρευνα σε καινοτόμα και αειφορικά συστήματα φυτικής παραγωγής, θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες σποροπαραγωγής, αγροτικών εφοδίων και πολλές άλλες σχετικές θέσεις.
  • Απασχόληση σε μεγάλους και μικρούς οργανισμούς στον πρωτογενή τομέα, εταιρείες συλλογής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ή τρίτους οργανισμούς της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι και εκπαιδευτές στον τομέα των προϊόντων θρέψης και άρδευσης φυτών, ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (ΙCM), αλλά και ως επιθεωρητές σε εταιρείες πιστοποίησης μονάδων βιολογικής γεωργίας. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για διεθνή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, θα έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) σε διεθνή κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.