Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

MSc Cognitive Neuropsychology - Μεταπτυχιακό στη Γνωστική Νευροψυχολογία

Διοργανωτής:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2023
1 έτος
Master
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜSc Cognitive Neuropsychology απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας, που επιθυμούν να διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων τους και τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ψυχολογία
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γνωστική Νευροψυχολογία, ΜSc Cognitive Neuropsychology, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχει στόχο να βοηθήσει πτυχιούχους και επαγγελματίες του κλάδου της Ψυχολογίας να αναπτύξουν μια εις βάθος κατανόηση της ανατομίας του εγκεφάλου, της εγκεφαλικής βλάβης και των λειτουργιών του και να εξελιχθούν σε ερευνητικούς επιστήμονες.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη έρευνα του εγκεφάλου, το ΜSc Cognitive Neuropsychology επικεντρώνεται σε θέματα νευρολογικών συνδρόμων και διαταραχών, όπως επίσης και στην δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων αξιολόγησης και αποκατάστασης αυτών. Στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές εξοικειώνονται με νευρολογικές βλάβες που αφορούν σε όλο το πρίσμα της εγκεφαλικής λειτουργίας και διευρύνουν τις ικανότητες κριτικής επισκόπησης.

Η διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης γίνεται μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων νευροψυχολογικών και νευρολογικών θεωριών, της έρευνας και των εφαρμογών της. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει ερευνητικές δεξιότητες στους φοιτητές και να τους προετοιμάσει ώστε να εξελιχθούν σε ικανούς και δεοντολογικά άρτιους επιστήμονες – ερευνητές στον τομέα τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γνωστική Νευροψυχολογία
 • Νευροψυχολογική Ανάπυξη κατά τη Διάρκεια της Ζωής και Νευροψυχολογικές Διαταραχές
 • Αξιολόγηση και Παρέμβαση σε θέματα Γνωστικής Νευροψυχολογίας
 • Προωθημένες Μέθοδοι Ερευνας
 • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο: University of  East London

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό στη Γνωστική Νευροψυχολογία προετοιμάζει πτυχιούχους ή επαγγελματίες ψυχολόγους, ικανούς να κυνηγήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο Νευροψυχολογίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα προσόντα και το επιστημονικό υπόβαθρο για να εργαστούν σε:

 • κέντρα αποκατάστασης,
 • κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων,
 • νευρολογικά τμήματα νοσοκομείων και εξειδικευμένων κλινικών,
 • ερευνητικά κέντρα,
 • ή ως ψυχολόγοι για ειδικά θέματα νευροψυχολογικών συνδρόμων και διαταραχών συνδυάζοντας τις γνώσεις τους με έναν άλλο τομέα εφαρμοσμένης ψυχολογίας (π.χ. Κλινική Ψυχολογία ή Συμβουλευτική Ψυχολογία)
 • Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους κατάρτιση σε διδακτορικό επίπεδο, με στόχο την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στην κλινική αξιολόγηση και παρέμβαση ή την ακαδημαϊκή καριέρα.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.