Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τρομοκρατία, το Διεθνές Έγκλημα και την Παγκόσμια Ασφάλεια

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024, Ιανουάριος 2025
1-2 έτη
Master
Πλήρους, Μερικής
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)
* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

Περιγραφή

Το ΜΟΝΟ ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα, που βασίζεται στην τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Coventry στους τομείς της Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται τόσο στις τοπικές όσο και στις παγκόσμιες πτυχές της τρομοκρατίας, του διεθνούς εγκλήματος και της παγκόσμιας ασφάλειας. Έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους η φύση της μελέτης των Διεθνών Σχέσεων έχει αλλάξει στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την έμφαση στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και την εμφάνιση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος ως βασικής απειλής για τη σταθερότητα της κοινωνίας, παράλληλα με έναν αυξανόμενο αριθμό παραγόντων που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια (όπως πανδημίες, οικονομικές ανισότητα, φτώχεια, ρύπανση του περιβάλλοντος, ασθένειες, φυσικές καταστροφές, κατάρρευση του κράτους και επανεμφάνιση φυλετικών και θρησκευτικών εντάσεων).

Το πρόγραμμα εξετάζει αυτά τα βασικά ζητήματα με θεματικό τρόπο μέσω των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων: Διεθνές οργανωμένο έγκλημα, διεθνής τρομοκρατία και απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή η θεματική προσέγγιση συμπληρώνεται από άλλα μαθήματα που αφορούν μεμονωμένες μελέτες περιπτώσεων που εστιάζουν στην εμπορία ανθρώπων, τη διακυβέρνηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο και τη φύση του πολέμου. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι η συμπερίληψη ενός μαθήματος για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA), το οποίο παρέχει μια επισκόπηση των βασικών θεωριών και μετρήσεων δικτύου με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές SNA σε διάφορους τομείς όπως ανάλυση εγκληματικής νοημοσύνης, εθνική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  1. Ολοκληρωμένη μελέτη της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παγκόσμιας ασφάλειας·
  2. Ερευνητική διδασκαλία που παρέχεται από πολλούς ειδικούς στην εξωτερική πολιτική, την εγκληματικότητα, την ασφάλεια και την αστυνόμευση.
  3. Συνδυασμός ακαδημαϊκής γνώσης από κορυφαίους πανεπιστημιακούς που συμπληρώνεται από τη συμβολή διεθνών επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας (Ένοπλες Δυνάμεις, FRONTEX, Πρεσβείες κ.λπ.).
  4. Συνδυασμός θεωρίας και πράξης με εξειδικευμένα σεμινάρια και workshops από τους παραπάνω επαγγελματίες των αντικειμένων.

Μαθήματα
Ερευνητικές Μέθοδοι
Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα
Διεθνής Τρομοκρατία
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων: Θεωρία και Πρακτική
Διακυβέρνηση για την ασφάλεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Απειλές κατά της παγκόσμιας ασφάλειας
Αλλαγή του χαρακτήρα του πολέμου και της τρομοκρατίας
Διεθνής Ασφάλεια: από την θεωρία στην πράξη
Διπλωματική εργασία

Πληροφορίες

Διάρκεια και Στόχοι Προγράμματος
Διάρκεια: 1 έτος - Πλήρης φοίτηση, 2 χρόνια - Μερική φοίτηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιδιώκει να παρέχει μια μεταπτυχιακή εκπαίδευση που καλύπτει τις κύριες θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του τομέα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι:

  • να προσφέρει ενημερωμένες γνώσεις και μια κριτική κατανόηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των σημερινών απειλών για την παγκόσμια ασφάλεια
  • να αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης και κρίσης των φοιτητών με έμφαση στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις τρέχουσες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων·
  • να δώσει ένα δημιουργικό, καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που είναι προσβάσιμο σε φοιτητές από διάφορα εκπαιδευτικά υπόβαθρα.
  • να προσφέρει ένα ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον, με ισχυρές διεθνείς και διαπολιτισμικές προοπτικές, όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους και διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια που τους επιτρέπουν να εργάζονται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.