Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Διοργανωτής:
CEARS Φορέας διασύνδεσης - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
1 έτος
Master
Εξ αποστάσεως
Ελληνικά

Περιγραφή

Ως πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται η μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών, της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιεί την επαλήθευση των εμποδίων της μάθησης (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές, κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα, συμπεριφορικά προβλήματα) και την εφαρμογή των παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους. Έχει σαν αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας ώστε να δημιουργήσει αποτελεσματικά περιβάλλοντα για τις διαδικασίες μάθησης.

Επίσης ασχολείται με ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, τη μάθηση, τα κίνητρα, τις ατομικές διαφορές, τη διαχείριση προβλημάτων της τάξης, τις αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους και την ενίσχυση της προσωπικότητας των μαθητών.

Στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους ακόλουθους ρόλους:
- ατομικός και κοινός σύμβουλος σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς
- παρεμβάσεις για κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και γονείς, με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση των πόρων για την ανάπτυξη των ατόμων.
- σχεδιασμός σε εκπαιδευτικό περιβάλλον για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της επικοινωνίας και των εκπαιδευτικών διαδικασιών
- σχολική και επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων
- πρόληψη δυσκολιών στο σχολείο και υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων
- υποστήριξη στις διαδικασίες ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης εντός και εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και των σχολείων.

Πληροφορίες

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
To μεταπτυχιακο παραδίδεται εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά και είναι διάρκειας ενός έτους.
Οι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.