Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

MSc Music therapy (Μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία)

Διοργανωτής:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024
2 έτη
Master
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Musictherapy απευθύνεται σε ευρεία γκάμα αποφοίτων με υψηλό επίπεδο μουσικών δεξιοτήτων και μουσικότητας οι οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να εργαστούν επαγγελματικά ως μουσικοθεραπευτές.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • Πανεπιστημιακό πρώτο Πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας (με ελάχιστο βαθμό 6/10) ή του εξωτερικού ή ισοδύναμος επαγγελματικός τίτλος (όχι απαραίτητα στη μουσική)
 • Υψηλό επίπεδο μουσικής δεξιότητας, ευελιξίας και δημιουργικότητας σε τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο ή/και φωνή
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά ωριμότητας, ανοικτότητας και ικανότητας αυτοαναστοχασμού σε σχέση με τους άλλους
 • Πρότερη εθελοντική / επαγγελματική εμπειρία με άτομα στην κοινότητα, στην εκπαίδευση ή σε περιβάλλοντα υγείας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής (IELTS 6.0) και ελληνικής γλώσσας
 • 2 συστατικές επιστολές
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εν ισχύ αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Προσωπική δήλωση με τους λόγους που κάνετε αίτηση για σπουδές μουσικοθεραπείας και γιατί σας ενδιαφέρει η προσέγγιση που διδάσκεται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Παρακαλούμε στην αίτηση σας να αναφέρετε:
  • σχετική βιβλιογραφία που έχετε διαβάσει,
  • πληροφορίες για την προσωπική σας σχέση με τη μουσική και τον τρόπο που έχει επηρεάσει το ενδιαφέρον σας για σπουδές στη μουσικοθεραπεία,
  • πληροφορίες για τυχόν εμπειρία σας σε επαγγέλματα υγείας και φροντίδας,
  • γνωρίσματα του χαρακτήρα σας που θεωρείτε ότι μπορούν να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα μέλη της ομάδας του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική απάντηση είτε με ανατροφοδότηση, είτε με πρόσκληση σε συνέντευξη και ακρόαση.

Η συνέντευξη στοχεύει να αξιολογήσει την καταλληλότητα του υποψηφίου για το επάγγελμα, την ικανότητά του για αναστοχασμό και την ετοιμότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η ακρόαση περιλαμβάνει, συνήθως, έναν ομαδικό αυτοσχεδιασμό με άλλους υποψήφιους και μια ατομική ακρόαση. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι καλούνται να:

 • εκτελέσουν ένα σύντομο μουσικό κομμάτι σε δύο διαφορετικά όργανα (ή δύο μουσικά κομμάτια διαφορετικού στιλ αν παίζουν ένα όργανο)
 • να τραγουδήσουν ένα σύντομο τραγούδι (αν δεν χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους στα προηγούμενα μουσικά κομμάτια)
 • να αυτοσχεδιάσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν τη δεδομένη στιγμή

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία, MSc Music Therapy στο Μητροπολιτικό κολλέγιο, παρέχει ένα μοναδικό διεπιστημονικό, διακρατικό περιβάλλον μάθησης που προσφέρει τις θεωρητικές, θεραπευτικές και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύγχρονη μουσικοθεραπευτική πρακτική.

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί καθιερωμένο επάγγελμα υγείας που έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους των οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί από αντιξοότητες, τραυματισμό, ασθένεια, αναπηρία.

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στον κλινικό αυτοσχεδιασμό και την ψυχοδυναμική θεωρία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο MSc Music Therapy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διδάσκονται ποικίλες μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις και εκπαιδεύονται να προσφέρουν σχεσιακές εμπειρίες μέσω της μουσικής. Ως απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν με ανθρώπους με ευρύ φάσμα αναγκών, μέσα από την οπτική του Person Centered Practice Framework.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδές στη Μουσικοθεραπεία εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Θεραπευτικές μουσικές δεξιότητες με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, την αλληλεπίδραση και την εφαρμογή τους σε θεραπευτικό πλαίσιο
 • Ψυχολογικές, αναπτυξιακές και μουσικοθεραπευτικές θεωρίες
 • Διαφορετικά πρόσωπα και περιβάλλοντα
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής σκέψης
 • Επαγγελματικά θέματα, όπως η δεοντολογία και η διεπιστημονική συνεργασία
 • Έρευνα, κλινική αξιολόγηση και αξιολόγηση υπηρεσιών

Μαθήματα
1
Μάθηση βασισμένη στην πράξη
Αναπτυξιακές και Σχεσιακές Προοπτικές
Θεραπευτική πράξη, μέσα και δεξιότητες
Θεωρία και Πράξη της Προσωποκεντρικής Υγείας και Ευημερίας
Ηγεσία στην Προσωποκεντρική Πράξη για την Υγεία και την Ευημερία

2
Μάθηση βασισμένη στην πράξη – Πρακτική άσκηση ΙΙ
Πλαισιωμένη κατανόηση των Θεραπειών μέσω Τεχνών
Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πληροφορίες

Οι απόφοιτοι του Master στη Μουσικοθεραπεία διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον κατάλληλο τρόπο σκέψης ώστε να εφαρμόσουν τη μουσική σε θεραπευτικό πλαίσιο και να ασκήσουν το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στην κοινότητα, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα:

 • να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Βρετανικό Health and Care Professions Council μέσω international route
 • να γίνουν μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.