Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice (Level 8) (Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)

Διοργανωτής:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
3 έτη
PhD
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Το Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που επιθυμούν να εξελιχθούν σε ακαδημαικό και επαγγελματικό επίπεδο στην Ψυχολογία.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας με βαθμολογία Άριστα/Λίαν Καλώς (1st class/2:1)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.5)
 • Ικανότητα και εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες συμβουλευτικής ή άλλη σχετική με συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εκπαίδευση
 • Σχετική εργασιακή ή εθελοντική εργασία σε πλαίσιο ψυχικής υγείας

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων

Περιγραφή

Το Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Level 8), στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας που θα έχουν αναπτύξει μια ισχυρή ταυτότητα ως Ψυχολόγοι, θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο επάγγελμα, και θα χαρακτηρίζονται από προσωπική ακεραιότητα και καταλληλόλητα για να ασκήσουν κλινικό έργο.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι μια ειδικότητα της ψυχολογίας που εξειδικεύεται στην εφαρμογή της ψυχολογικής και ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και έρευνας στην κλινική πρακτική. Η κύρια φιλοσοφία του προγράμματος είναι ανθρωπιστική και προωθεί τη σχεσιακή προσέγγιση στη θεραπεία, η οποία στηρίζεται στις αρχές για την ανάπτυξη της δι-υποκειμενικότητας και στις προσεγγίσεις της ψυχολογίας των δύο προσώπων (two-person psychology).

Το πρόγραμμα συνθέτει τους τέσσερις πυλώνες της κύριας εκπαίδευσης στον τομέα: την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την κλινική εκπαίδευση, την ερευνητική εκπαίδευση και την προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη. Στόχος είναι οι φοιτητές να διδαχθούν και εμπειρικά ότι ο σκοπός της θεραπείας είναι η προαγωγή της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων, εστιάζοντας στην υποκειμενική τους εμπειρία.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του Διδακτορικού στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων Η θέση του προγράμματος αναφορικά με την κλινική πρακτική χαρακτηρίζεται από σεβασμό, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια ως προς την υποκειμενική εμπειρία του πελάτη. Επιπλέον, μέρος της εκπαίδευσης συναποτελούν η προσωπική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανόμενης της προσωπικής θεραπείας), οι αναστοχαστικές ασκήσεις, καθώς και πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην κριτική σύνθεση στη διάρκεια της θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο έτος του προγράμματος διδάσκεται το Γνωστικό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο και καλύπτει τις δεξιότητες του Επιπέδου 1 του BABCP. Στο 2ο έτος διδάσκονται ψυχοδυναμικές αρχές που συνδυάζονται με τις υπάρχουσες γνώσεις στη γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Στο 3ο έτος, διδάσκονται ιδέες και προσεγγίσεις του σύγχρονου, τρίτου κύματος γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας όπως, “mindfulness”, “schema-focused therapy”, “acceptance & commitment therapy” και “mentalisation”.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1ο Έτος

 • Επαγγελματική πρακτική στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 1
 • Θεμελιώδεις αρχές Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Έρευνα και πρακτική εφαρμογή
 • Σύνθεση Θεωρίας, Έρευνας και Πρακτικής εφαρμογής 1

2ο Έτος

 • Επαγγελματική πρακτική στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 2
 • Προσεγγίσεις στην Επιστημονική Έρευνα
 • Σύνθεση Θεωρίας, Έρευνας και Πρακτικής εφαρμογής 2

3ο Έτος

 • Επαγγελματική πρακτική στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 3
 • Εποπτεία, διαβούλευση και Ηγεσία
 • Σύνθεση Θεωρίας, Έρευνας και Πρακτικής εφαρμογής 3
 • Διδακτορική Διατριβή

Πληροφορίες

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο: University of East London

Επαγγελματικές Προοπτικές
Το Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία δίνει μεγάλη έμφαση στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οι φοιτητές προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν θέσεις σε:

 • Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Μονάδες υγείας
 • Κοινοτικά πλαίσια
 • Ιδρύματα

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.