Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

MSc Forensic Psychology

Διοργανωτής:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
1 έτος
Master
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜSc Forensic Psychology απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες Ψυχολογίας/Ψυχικής Υγείας, που επιθυμούν να διευρύνουν το φάσμα των γνώσεων τους και τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ψυχολογία (με βαθμό τουλάχιστον 2.1)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

*Οποιοδήποτε άλλο πτυχίο θα ληφθεί υπόψη αν οι υποψήφιοι παρακολουθήσουν πρώτα το πρόγραμμα MSc Psychology (conversion course).

*Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Περιγραφή

Εμπεριέχοντας γνώσεις κοινωνικής, κλινικής και γνωστικής ψυχολογίας, όπως αυτές εφαρμόζονται στη δικαστική ψυχολογία, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Δικαστική Ψυχολογία, MSc Forensic Psychology, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει εις βάθος κατανόηση των θεωρητικών εννοιών και μοντέλων, καθώς και των πρακτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στον εγκληματολογικό και δικανικό τομέα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα της εγκληματολογικής διερεύνησης. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται μέσα από μαθήματα όπως «Κλινική Δικαστική Ψυχολογία», «Ερευνητική και Νομική Ψυχολογία», «Κλινική Αξιολόγηση» και «Καινοτόμες Παρεμβάσεις για θύματα και θύτες» ώστε να έχουν πλήρη αντίληψη και τρόπους παρέμβαση σε κάθε στάδιο της έρευνας: από τη στιγμή που διαπράττεται το έγκλημα μέχρι τη νομική διαδικασία και τη σωφρονιστική αποκατάσταση.

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση των πρακτικών δεξιοτήτων όπως η συνέντευξη, η διαχείριση, η αξιολόγηση και η ερμηνεία δικαστικών ψυχολογικών αξιολογήσεων, η σύνταξη εκθέσεων και η παροχή μαρτυριών εμπειρογνωμόνων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε σειρά πρακτικών εμπειριών, όπως υποστηρικτικά σεμινάρια, συζητήσεις διαλέξεων, αναστοχαστικά μαθήματα και εμπλοκή σε πραγματικές δικαστικές υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού στη Δικαστική Ψυχολογία, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ολοκληρωμένη διεξαγωγή μιας έρευνας. Δίπλα σε ενεργούς ερευνητές του τομέα μαθαίνουν να αξιολογούν κριτικά μια έρευνα και να διαδίδουν τα ευρήματά τους σε ένα διεπιστημονικό κοινό. Στο τέλος του προγράμματος, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη κατανόηση γύρω από τη σύγχρονη έρευνα, καθώς επίσης και πρακτικές δεξιότητες και τεχνογνωσία ώστε να είναι σε θέση να επιτύχουν σε διάφορα εγκληματολογικά περιβάλλοντα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς
 • Ερευνητική Ψυχολογία και Νομικές Διαδικασίες
 • Εκτιμήσεις και Παρεμβάσεις στην Δικαστική Ψυχολογία
 • Κλινική Δικαστική Ψυχολογία
 • Προηγμένες Μέθοδοι Έρευνας
 • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες

Πτυχίο από κορυφαίο Διεθνές Πανεπιστήμιο: University of  East London

Επαγγελματικές Προοπτικές
Tο μεταπτυχιακό στη Δικαστική Ψυχολογία προετοιμάζει πτυχιούχους ψυχολόγους ή επαγγελματίες από συναφή γνωστικά αντικείμενα ώστε να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στο ομώνυμο πεδίο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα προσόντα και το επιστημονικό υπόβαθρο για να εργαστούν σε:

 • Υπηρεσίες φυλακών και δοκίμων
 • Ακαδημαϊκές κοινότητες
 • Δικαστήρια
 • Υπηρεσίες θυμάτων
 • Δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Αστυνομία
 • Έρευνα
 • Ή ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.