Προπτυχιακά: Art & Design

BA (Hons) in Interior Architecture

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024
3 έτη
Bachelor
Πλήρους, Μερικής, Εξ αποστάσεως
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 Απολυτήριο Λυκείου

Περιγραφή

Η σύγχρονη άποψη για το design και ειδικότερα για την Εσωτερική Αρχιτεκτονική & Διακόσμηση αφορά μια σύνθετη εφαρμογή η οποία ισορροπεί και συνδυάζει τόσο την επιστήμη όσο και την τέχνη. Πρόκειται για μία δημιουργική διαδικασία όπου η έρευνα και ανάλυση δεδομένων αξιοποιείται σε μια αισθητική παρέμβαση η οποία εξειδικεύει και εμβαθύνει στην μικρή κλίμακα, ολοκληρώνοντας την Αρχιτεκτονική σύνθεση. Όλα τα πιο πάνω χαρακτηρίζονται από μια ανθρωποκεντρική θεώρηση που στόχο έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χρήστη, σωματικές και πνευματικές. Ο Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων – Διακοσμητής (Interior Designer) διαθέτει υψηλή αισθητική και καλλιέργεια, σχεδιαστική ικανότητα, γνώση των ιδιοτήτων του φωτισμού, των υλικών και των εφαρμογών τους, δυνατότητα ανάλυσης των λειτουργιών και σύνθεσης των εσωτερικών χώρων.

Με την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα θα ασχοληθείτε με την Εσωτερική Αρχιτεκτονική, σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα σε ένα παγκόσμιο, ιστορικό, σύγχρονο και πολιτισμικό πλαίσιο, και θα αναπτύξετε τη δική σας κριτική σκέψη. Θα γνωρίσετε τις βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής και του design, διερευνώντας σε βάθος τη μικρή κλίμακα, αναπτύσσοντας τις ικανότητες σας ώστε να παρατηρείτε, να αναγνωρίζετε προβλήματα, να αξιολογείτε και να λαμβάνετε αποφάσεις, να αναπτύσσετε ορθολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και να προτείνετε εναλλακτικές λύσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία επαγγελματιών υψηλού επιπέδου και ικανοτήτων, που θα βρίσκονται σε θέση να διαχειριστούν την Εσωτερική Αρχιτεκτονική και το Design με ένα ευρηματικό και κριτικό πνεύμα. Με αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στη μεθοδολογία της σύνθεσης, υποστηριζόμενη από συγκεκριμένες επιλογές και χειρισμούς, και σας παρέχει τις διακλαδικές γνώσεις που αφορούν στην παρουσίαση και την προώθηση, όπως η Διαχείριση του Design, σε παγκόσμιο πλαίσιο. Παράλληλα, ενισχύει τις δεξιότητές σας στον προφορικό λόγο και στη γραπτή επικοινωνία, καθώς και στην παρουσίαση πρωτότυπων λύσεων, που βασίζονται σε διεθνείς πρακτικές. Ισορροπώντας μεταξύ Επιστήμης και Τέχνης, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε κοινωνικές, οικονομικές συγκυρίες. Υποστηρίζει την εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, υπηρετώντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπως επιβάλουν οι αρχές της Αρχιτεκτονικής. Συνδυάζει το πραγματικό με το φαντασιακό, το υπαρκτό με το άυλο σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση.

Σας παρέχει γνώσεις γύρω από τις αρχές και την ιστορική εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών μεθόδων και τεχνικών, υλικών για κατασκευές μικρής και μεγάλης κλίμακας, εννοιολογικές γνώσεις, αλλά και κατανόηση του Design και των χρηστικών εφαρμογών του. Σας εξοπλίζει με ένα ευρύ φάσμα πρακτικών δεξιοτήτων, ώστε να είστε σε θέση να υπηρετήσετε οποιοδήποτε τομέα στη μελέτη και σχεδιασμό χώρων, καθώς και σε μια ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα με συναφές αντικείμενο. Η ελεύθερη σκέψη, η πρωτοτυπία των ιδεών και ο επαγγελματισμός είναι οι βασικές παράμετροι που ενδυναμώνονται μέσα από την ύλη και τις οργανωμένες επιπρόσθετες δραστηριότητες που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία στο πρόγραμμα αυτό.

Πληροφορίες

Επαγγελματική Αποκατάσταση
Εμπορικοί χώροι, κατοικίες, κάθε είδους χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης, εκθεσιακοί χώροι και εμπορικά περίπτερα, βιτρίνες, όψεις και εσωτερικά καταστημάτων, στέγαστρα, stands προβολής και σκηνικά εκδηλώσεων, είναι μόνο μερικές από τις πολλές δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης, που ο Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων – Διακοσμητής (Interior Designer) μπορεί να έχει. Εργάζεται επίσης ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως στέλεχος γραφείων αρχιτεκτονικών μελετών, σε εταιρίες διακοσμήσεων, σε εταιρίες κατασκευής και εμπορίας επίπλων ή διακοσμητικών υλικών, στον χώρο μελέτης αρχιτεκτονικού φωτισμού, ακόμη και ως σύμβουλος προβολής και marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.