Προπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Hellenic American College
ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2022, Φεβρουάριος 2023
4 έτη πλήρους φοίτησης
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα του Hellenic American University βασίζεται στις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων σπουδαστών, στην επαγγελματική τους εμπειρία, στη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και στην επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:
• Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
• Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική (BSE) παρέχει στους σπουδαστές στιβαρό θεωρητικό υπόβαθρο στους βασικούς τομείς της Μηχανικής και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στους καθιερωμένους τομείς της βιομηχανίας καθώς και στις αναδυόμενες τεχνολογίες της επιστήμης της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Το Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Μηχανική περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν στην βελτίωση της ικανότητας αντίληψης αλλά και την ενίσχυση των γνώσεων των σπουδαστών πάνω σε θέματα μηχανικής όπως οι μετρήσεις, ο σχεδιασμός, τα υλικά, οι συσκευές και η γενική μηχανική, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση και επίλυση κάθε προβλήματος μηχανικής φύσεως. Επιπλέον, το πρόγραμμα εστιάζει στο να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των δικτύων, καθώς και στην καλλιέργεια διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους οι σπουδαστές είναι σε θέση να εργαστούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και να συμμετέχουν ενεργά ως κατάλληλα καταρτισμένα μέλη μιας ομάδας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας