Προπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

MEng Mechanical Engineering and Manufacturing | Μηχανολόγων Μηχανικών

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2022
5 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο των Μηχανολόγων Μηχανικών.
Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;
✓ Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών, που παρέχεται στην Ελλάδα και εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
✓ Το μοναδικό πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών πλήρους 5-ετους φοίτησης (integrated Masters), που προσφέρεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως και τα αντίστοιχα πτυχία μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών.
✓ Οι απόφοιτοι του προγράμματος εκπληρώνουν απευθείας όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανολόγου μηχανικού.
✓ Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
✓ Η μεγαλύτερη επένδυση σε σύγχρονα εξειδικευμένα εργαστήρια και ιδιόκτητο εργαστηριακό εξοπλισμό αντοχής και τεχνολογίας υλικών, και CAD/CAM.
✓ Με την επιτυχή ολοκλήρωση της 5ετούς φοίτησης, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ταυτόχρονα προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών.

Περιγραφή
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα πλήρους 5-ετους φοίτησης σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπως και τα αντίστοιχα πτυχία μηχανικών των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών. Το πρόγραμμα MEng Mechanical Engineering and Manufacturing σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως ορίζονται από το Βρετανικό Επιμελητήριο Μηχανικών στο πρότυπο των Επαγγελματικών Ικανοτήτων Μηχανικών (UK-SPEC).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές θα μελετήσουν ανώτερα θέματα της επιστήμης Μηχανολόγων και Βιομηχανικής Παραγωγής. Μια σειρά από μεθόδους αξιολόγησης (γραπτές εξετάσεις, παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηριακών συνεδριών με βάση την εκπόνηση πρακτικών εργασιών) ενθαρρύνει τη βαθύτερη κατανόηση και επιτρέπει την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. Το πρόγραμμα δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία για διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα της ηλεκτρολογίας και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανικών κατεργασιών υψηλής ακρίβειας, καθώς και πρόσβαση στον ιδιόκτητο εργαστηριακό εξοπλισμό αντοχής και τεχνολογίας υλικών και CAD/CAM του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές
Το πρόγραμμα MEng Mechanical Engineering and Manufacturing προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο των Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί εμπλέκονται σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τεχνολογιών και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο καθώς και την επίβλεψη εξοπλισμού και μηχανημάτων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε διάφορες βιομηχανίες και έργα όπως:

 • Σχεδιασμός, Ανάλυση και Επισκευή Αεροσκαφών και Αυτοκίνητων οχημάτων
 • Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών μικρής και μεγάλης κλίμακας
 • Υλοποίηση Λογισμικού Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Ειδικών Υλικών
 • Επιθεωρητές Ποιότητας Βιομηχανιών
 • Εξεταστές / Ανακριτές Ατυχημάτων
 • Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας