Προπτυχιακά:
Νομική

Νομική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2022, Φεβρουάριος 2023
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μαθήματα στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με το κυπριακό, ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό σύστημα, και καλύπτουν πλήρως την ύλη την απαιτούμενη για τις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της οικονομίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, πληροφορικής, ηθικής/δεοντολογίας και ιστορίας.
-Ανάλυση αρχών, θεωριών και αξιών της νομικής σκέψης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
-Συνειδητοποίηση της εξέλιξης του Δικαίου.
-Αντίληψη των πολιτικών διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή των κανόνων δικαίου και γενικότερα τη σχέση μεταξύ Δικαίου και Πολιτικής.
-Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο της νομικής έρευνας.
-Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης επί νομικών επιχειρημάτων και αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων.
-Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται η μεταμόρφωση της νομικής θεωρίας σε πράξη και η εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα και υποθέσεις.
-Ικανότητα για παροχή νομικής συμβουλής/γνωμάτευσης, προφορικά ή γραπτά, βασισμένη σε κριτική σκέψη, λογικά νομικά επιχειρήματα και καλή γνώση της σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας.
-Ανάπτυξη νομικών δεξιοτήτων στο πεδίο της σύνταξης κειμένων μέσω της εξάσκησης σε δομημένη επιχειρηματολογία και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της σαφήνειας στην έκφραση, καθώς και δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς -προσομοίωσης δίκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Στόχος του Δικηγόρου είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας στη χώρα όπου και εξασκεί το επάγγελμα. Τα καθήκοντα του δικηγόρου συμπεριλαμβάνουν την έγκριση αντίγραφων διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Κατά την ανάληψη μιας υπόθεσης ο δικηγόρος καλείται να συλλέξει δεδομένα που καταγράφουν το χρονικό της υπόθεσης και μέσω μελέτης της σχετικής νομοθεσία ετοιμάζεται ο φάκελος μιας υπόθεσης. Απόφοιτοι του Τμήματος της Νομικής μπορούν να επιλέξουν διάφορους τομείς εργοδότησης εξασκώντας το επάγγελμα σαν Νομικοί Σύμβουλοι μίας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός διεθνές οργανισμού ή θεσμικού σώματος ενός κράτους.

Δεξιότητες: Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό και Ελληνικό γραπτό και προφορικό λόγο, Γλωσσικές Ικανότητες, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ερευνητικές Ικανότητες, Εργασιακό Ήθος, Επιμονή, Πειστικότητα, Αναλυτικές Ικανότητες, Ικανότητα για συνεχή μάθηση

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος & ιδιωτικός, Εκπαίδευση, Νομικός, Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Δικηγόρο. Νομικός Σύμβουλος. Διοικητικός Λειτουργός. Ακαδημαϊκός. Δικαστής. Εισαγγελέας. Πολιτικός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κλάδο του Δικαίου, αποσκοπώντας σε περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Νομικής είναι:
-Chrysses Demetriades & Co Llc
-COSTAS TSIRIDES & CO. LLC
-O. Shambartas LLC
-Montanios & Montanios

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας