Προπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2022, Φεβρουάριος 2023
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο ‘Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική’ προσφέρει στους φοιτητές μια καλή προετοιμασία για το ρόλο τους στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως την παραγωγή και διανομή ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το σχεδιασμό και τη συντήρηση των συστημάτων επικοινωνιών, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τους πίνακες ελέγχου.

Learning Outcomes
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορούν να:
-Αναγνωρίσουν βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική.
-Επιλύσουν σημαντικά προβλήματα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και να αναπτύξουν την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων και τεχνικών, καθώς και μια πειθαρχημένη προσέγγιση, για να καταλήξουν στη λύση του προβλήματος.
-Αναπτύξουν τις δεξιότητες της ομιλίας και γραφής τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων του κλάδου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
-Εκτιμήσουν τη σημασία της επαγγελματικής άσκησης και να κατανοήσουν το εύρος και το βάθος της γνώσης που αναμένεται να έχουν ως μηχανικοί.
-Αναγνωρίσουν τη σημαντική σχέση μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής μέσω της έκθεσής τους στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
-Εκτιμήσουν τα σχετικά επαγγελματικά, ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
-Εκτιμήσουν τη σημασία της ομαδικής δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από αυτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός εκπληρώνει το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Απόφοιτοι του Προγράμματος Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική έχουν την δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο τομέα όπως η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμός και συντήρηση επικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικά κυκλώματα, ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ελέγχου.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Πρακτική σκέψη, Τεχνικές ικανότητες, Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα, Υπομονή, Δεξιοτεχνία

Τομείς Εργοδότησης: Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Συντήρησης,Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίας, Παραγωγής, Εκπαιδευτικός

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Μηχανικός Συστημάτων, Μηχανικός Ενέργειας, Μηχανικός Ελέγχου, Υποστήριξη Υλικού, Μηχανικός Συντήρησης Υλικού, Μηχανικός Δικτύων, Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητής στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονική Μηχανική.
Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο του προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου «Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική» έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στον τομέα τους στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας