Προπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2022, Φεβρουάριος 2023
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση τεχνικών έργων, συστημάτων, και υποδομών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την αστική, οικοδομική, πολεοδομική, περιφερειακή, αγροτική, συγκοινωνιακή, και ενεργειακή ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Το Πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει επίσης όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την περιβαλλοντική και την αειφορική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών καθώς και την καταπολέμηση των ακραίων φαινομένων και κινδύνων που εμφανίζονται είτε παραδοσιακά, (σεισμοί, πυρκαγιές κλπ), είτε και στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ).

Learning Outcomes
Upon successful completion of this program, the students should be able to:
-Recognize essential facts, concepts, principles and theories relating to Civil and Environmental Engineering
-Address a significant problem and deploy an appropriate selection of tools and techniques, as well as a disciplined approach, in arriving at a solution of the problem.
-Deploy oral and writing skills in a variety of contexts - both inside and outside of Civil and Environmental Engineering courses
-Appreciate the importance of practicing as professionals and having the breadth and depth of knowledge expected of a practicing engineer
-Recognize the important relationship between theory and practice through their exposure to the laboratory part of the course
-Appreciate the relevant professional, ethical and legal issues related to the work of a Civil and Environmental Engineer
-Appreciate the importance of team activity and the strengths that can be derived from this
-Demonstrate ability to conduct in-depth research, both individually as well as in teams, in a specific Civil and Environmental Engineering area.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Οι πολιτική μηχανικοί & μηχανική περιβάλλοντος χρησιμοποιούν τις αρχές της μηχανικής, της επιστήμης της γεωλογίας, και της οικολογίας για την αντιμετώπιση και αναζήτηση λύσεων για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό κατασκευών, ενεργειακών συστημάτων και υποδομών. Είναι σε θέση να αναλύσουν επιστημονικά δεδομένα, να κάνουν ποιοτικούς ελέγχους να σχεδιάσουν και να επιβλέπουν κατασκευές, έργα κοινής ωφέλειας όπως και έργα διάθεσης αποβλήτων, νοσοκομείων, αεροδρόμιων, κέντρα επεξεργασίας νερού, σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πολλά άλλα έργα. Αναλαμβάνουν τεχνικές μελέτες, επιτόπιες έρευνες, κατάρτιση προδιαγραφών, εποπτεία διαδικασιών υποβολής προσφορών, διαχείριση πόρων ενός έργου και προγραμματισμό και αγορές υλικών και εξοπλισμού. Εκτιμούν και αξιολογούν τη βιωσιμότητα και της επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και την αειφόρων ανάπτυξη.

Δεξιότητες: Μαθηματικές Δεξιότητες, Χρήση Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού, Ικανότητα Προγραμματισμού, Δυνατότητα Διαχείρισης και Διεύθυνσης Εργων, Επικοινωνιακές Ικανότητες, Διαπραγματευτικές Ικανότητες, Ικανότητες Μεταβίβασης και Διαχωρισμού Εργασίας , Ηγετικές Ικανότητες, Εμπορική Κατανόηση

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Κατασκευαστικός Τομέας, Ενεργειακός Τομέας, Γεωλογικές εταιρείες και οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Επιθεωρητής Ελέγχου Κτίριων, Πολιτικός Μηχανικός, Δομικός Μηχανικός
Μηχανικός και Διαχειριστής Υδάτινων Πόρων
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Γεωτεχνικός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Ένα μεταπτυχιακό προγράμματα εξειδικεύει τους νέους επιστήμονες για ηγετικούς ρόλους σε ένα τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις που μεταλλάσετε με γοργούς ρυθμούς. Οι φοιτητές εξειδικεύονται στη διεύθυνση σχεδιασμού, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων υποδομής και εξασφαλίζουν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Η ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας