Προπτυχιακά: Πληροφορική

BSc Computer Science

ΑΘΗΝΑ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Απολυτήριο Λυκείου ή Αντίστοιχος Τίτλος

Περιγραφή

Το πρόγραμμα BSc Computer Science είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας το οποίο παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε να είσαι σε θέση να αναπτύξεις τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες, σχετικές με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων.

Θα αναπτύξεις ικανότητες επιλογής κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη κάθε συστήματος, θα αποκτήσεις δυνατότητες εκτίμησης των δόκιμων πρακτικών κατά τη διαχείριση ανάπτυξης λογισμικού. Θα κατανοήσεις τις επιπτώσεις που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς συνολικά αλλά και στα άτομα που τους απαρτίζουν, θα εμβαθύνεις στην ποικιλία και διαφοροποίηση των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων και τον τρόπο χρήσης τους. Θα κατανοήσεις τις αρχές λειτουργίας μιας ευρείας ποικιλίας διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τα δίκτυα και θα αποκτήσεις γνώσεις στα τεχνικά θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτρεπτικότητα των προσπαθειών διείσδυσης από αναρμόδιους και κύριο στόχο τη διασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να σου προσφέρει τη θεωρητική και πρακτική γνώση που ζητά η σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας, για μια επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν πάντα ως στόχο την αύξηση της επιχειρηματικής αξίας και επομένως ενδιαφέρονται για πτυχιούχους που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κατανοήσεις πλήρως τις έννοιες και τις διαδικασίες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους. Απώτερος στόχος είναι η επιτυχής εφαρμογή τους σε ποικιλία εξειδικευμένων περιοχών, που θα μπορείς να εφαρμόσεις σε όλους τους τομείς εργασίας.

Πρόγραμμα σπουδών
1st year
Semester 1
Computer Systems
Managing Data
Problem Solving with Programming
Information & Systems Engineering

Semester 2
Web Design & Developement
Discrete Computational Methods
Problem Solving with Programming
Information & Systems Engineering

2nd year
Semester 1
Responsible Computing
User Experience Design (UXD)
Data Structures & Algorithms

Semester 2
Group Project
Databases & Web-based Information Systems
Applied Programming

3rd year
Semester 1
Distributed Data & Data Analytics
Computability & Optimisation
IT Project Management

Semester 2
Future Technologies
Project

Πληροφορίες

Επαγγελματικές προοπτικές
Μπορείς να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις τη δική σου επιχείρηση ή να εργαστείς ως:

 • Software Developer
 • Database Developer
 • Web Programmer
 • Multimedia Specialist
 • System Administrator
 • Senior IT Technician
 • Business Analyst
 • Software Engineer

Σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως:

 • Πολυεθνικές εταιρείες
 • Τράπεζες
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιομηχανίες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Τουριστικές επιχειρήσεις κλπ

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.