Προπτυχιακά:
Νομική

LLB (Hons) Bachelor of Laws Νομική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2022
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα σπουδών Νομικής απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φοιτητές ή αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της Νομικής επιστήμης ή/και σε όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης ανεξαρτήτως επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Λυκείου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

✓ Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών στη Νομική από το κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University, που παρέχεται στην Ελλάδα και εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
✓ Σύγχρονο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική επιστήμη το οποίο εφαρμόζει τη θεωρία στην πράξη και παρέχει στους φοιτητές τις νομικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή καριέρα ή πρακτική άσκηση.
✓ Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση του αντικειμένου των σπουδών.
✓ Εκπαίδευση σε Αγγλικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές, Ελληνικό Δίκαιο.
✓ Πρόγραμμα που πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με τα οποία ολοκληρώνεται η επαγγελματική κατάρτιση ενός δικηγόρου στην Αγγλία.
✓ Μαθήματα που προσφέρουν στον φοιτητή την ανάπτυξη θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων όπως νομική σκέψη, επικοινωνιακή ευχέρεια και διαχείριση νομικών εργασιών.
✓ Διαδραστική εκπαίδευση η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και πρακτικών δεξιοτήτων, όπως με συμμετοχή των φοιτητών σε εικονική δίκη, σύνταξη νομικών εγγράφων και αιτήσεων, επαφή με την ελληνική νομοθεσία και δικηγορική πρακτική κ.α.
✓ Το πτυχίο πληροί και τις απαιτήσεις του Bar Standards Board's, αναφορικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των υποψήφιων.
✓ Αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής (Qualifying Law Degree) από την Solicitors Regulation Authority της Αγγλίας και της Ουαλίας.
✓ Διεθνής αναγνώριση του τίτλου σπουδών και επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και του δικτύου συνεργατών του Κολλεγίου.
✓ Δυνατότητα παρακολούθησης αγγλόφωνου προγράμματος για όσους στοχεύουν να ακολουθήσουν καριέρα στο εξωτερικό.
✓ Παράλληλη παρακολούθηση σεμιναρίων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων αλλά και δικηγόρους, με στόχο την επαφή των φοιτητών με την πραγματικότητα του νομικού επαγγέλματος, στο Ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Περιγραφή
Το πρόγραμμα σπουδών Νομικής, LLB (Hons) Bachelor of Laws, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρεται σε συνεργασία με το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University (OBU International Programmes) και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στη Νομική επιστήμη. Εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, παρέχει στους φοιτητές τις νομικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή καριέρα ή πρακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών LLB (Hons) Bachelor of Laws έχει στόχο την ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων για το επάγγελμα του νομικού όπως τη νομική συνθετική σκέψη, την επικοινωνιακή ευχέρεια, τη διαχείριση νομικών εργασιών. Μαθήματα όπως «Μεθοδολογία του Δικαίου» και «Δεξιότητες Επικοινωνίας για Δικηγόρους» υπακούν στα παραπάνω κριτήρια.

Ένα ισχυρό πλεονέκτημα του προγράμματος σπουδών είναι ότι βασίζεται περισσότερο στην διαδραστική, συμμετοχική αλλά και πρακτική διδασκαλία, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν γνώση του νόμου, όχι μόνο μέσω του κειμένου, αλλά κατανοώντας τις βαθύτερες πτυχές του. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα προσφέρει ρεαλιστικές εμπειρίες στους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των νομικών ζητημάτων και να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα του νομικού επαγγέλματος, στο Ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε εικονικές δίκες, να συντάσσουν νομικά έγγραφα και αιτήσεις, να έρχονται σε επαφή με την ελληνική νομοθεσία και δικηγορική πρακτική κ.α.

Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο Αγγλικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Ελληνικό Δίκαιο. Ειδικά για το τελευταίο, οι φοιτητές το μελετούν μέσω αναφορών και συγκριτικής μελέτης με το δίκαιο το οποίο μελετάνε στο εκάστοτε μάθημα. Η εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας δίνει τη δυνατότητα να εντρυφήσουν περαιτέρω, εμβαθύνοντας σε έναν κλάδο του Ελληνικού δικαίου.

Για την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και την εκπόνηση εργασιών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα εκπαιδευτικών πόρων όπως Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και Ηλεκτρονικό περιβάλλον διδασκαλίας. Επιπλέον, στο πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι φοιτητές αποκτούν πολλές αναλυτικές τεχνικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση τους με την ανάπτυξη ακλόνητων επιχειρημάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών LLB (Hons) Bachelor of Laws προσφέρει σύγχρονη και επικαιροποιημένη γνώση. Η βιβλιογραφία και η ύλη των μαθημάτων ενημερώνεται και αναθεωρείται διαρκώς προκειμένου οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες νομικές θεωρίες και αναλύσεις της νομοθεσίας και νομολογίας. Έτσι, εξασφαλίζεται η ανάπτυξη ικανοτήτων στην προσέγγιση σύγχρονων νομικών ζητημάτων.

Με γνώμονα την καλλιέργεια της ανεξάρτητης γνώσης και μάθησης, το πρόγραμμα σπουδών προωθεί τους φοιτητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διαχειρίζονται τις μαθησιακές ανάγκες σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις απέναντι στις σπουδές τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος LLB (Hons) Bachelor of Laws του Μητροπολιτικού Κολλεγίου γίνονται μέλη μίας ομάδας διακεκριμένων νομικών (δικηγόρων, δικαστών κ.λπ.), ανά τον κόσμο, οι οποίοι απέκτησαν γνώσεις και πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο του Oxford Brookes. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως:

 • Δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας το δικό τους γραφείο),
 • μέλη διαιτητικών επιτροπών και διαμεσολαβητές,
 • νομικοί σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

*Για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα, απαιτείται αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιπλέον μπορούν να:

 • συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Αγγλία, ως Barristers ή Solicitors, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας