Προπτυχιακά: Πληροφορική

Πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2023
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Απολυτήριο Λυκείου

Περιγραφή

Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State College, με ειδικότητα στα Πληροφοριακά Συστήματα και με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Διαθέτουν εις βάθος γνώση σε θέματα Ανάλυσης Συστημάτων, Επικοινωνιών Δεδομένων, Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μηχανικής Λογισμικού, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Σχεδίασης Ιστοσελίδων, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (σε Java ή/και Visual Basic), καθώς και να κατανοούν σε βασικό επίπεδο θέματα Σχεδίασης Μικροεπεξεργαστών και Σχεδίασης Γλωσσών Προγραμματισμού.
 • Αναλύουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται υπολογιστικά συστήματα όσον αφορά τόσο στις τεχνικές όσο και στις διαχειριστικές τους πτυχές.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις θεωρίες και αρχές της σχεδίασης συστημάτων σε εφαρμοσμένο επίπεδο, ήτοι σε πραγματικά έργα υλικού (hardware) και λογισμικού (software).
 • Αξιοποιούν ένα γενικό γνωστικό υπόβαθρο στις επιστήμες και τις ανθρωπιστικές σπουδές, που παρέχεται μέσω του προγράμματος Γενικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου.
 • Εξηγούν τις αρχές και θεωρίες της Ηθικής στη λήψη αποφάσεων και τις επιπτώσεις πληροφοριακών πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται για καριέρα στον Προγραμματισμό, τη Μηχανική Λογισμικού, την Υποστήριξη και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK/ ESC, U.S.A.
Στο New York College οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα αυθεντικό Αμερικανικό κρατικό πτυχίο Bachelor από το STATE UNIVERSITY OF NEW YORK/ ESC. Τo STATE UNIVERSITY OF NEW YORK είναι το μεγαλύτερο πολιτειακό Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. με 424.000 φοιτητές, με 64 campus-πανεπιστημιουπόλεις, ένα από τα οποία είναι το Empire State College στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης (Η.Π.Α.). Tο New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών σας απονέμεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες

Καριέρα
Οι απόφοιτοι Πληροφοριακών Συστημάτων, εκτός από στέρεα τεχνική γνώση, αποκτούν διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση και την διαχείριση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Μπορούν να εργαστούν σαν αναλυτές υπολογιστικών συστημάτων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες στον χώρο της πώλησης πληροφοριακών συστημάτων, διαχειριστές υπολογιστικών συστημάτων, σύμβουλοι πληροφορικής και άλλα. Συνδυάζοντας την γνώση υπολογιστών με την εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης, οι απόφοιτοι Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πρωταρχικές επιλογές εργοδοτών σε όλο το φάσμα του τομέα υπηρεσιών σε σύγχρονους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Οι απόφοιτοι μας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν απορροφηθεί σε θέσεις προγραμματιστών συστημάτων, διαχειριστών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, μηχανικών λογισμικού, διαχειριστών έργων πληροφοριακών συστημάτων, διαχειριστών ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβούλων πληροφορικής και άλλες.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State College.
 • Το παγκοσμίου φήμης STATE UNIVERSITY OF NEW YORK είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α., με 64 Πανεπιστημιουπόλεις (campuses) και 400.000 φοιτητές σε ακαδημαϊκά (πτυχιακά ή μεταπτυχιακά) προγράμματα.
 • Δεδομένου ότι οι Η.Π.Α. έχουν αναδειχθεί μεταπολεμικά στην πρωτοπόρο Δύναμη στην Πληροφορική, είναι σημαντικό και πρακτικά χρήσιμο για τους φοιτητές, που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της Πληροφορικής, να αποκτήσουν πτυχίο από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
 • Ανάπτυξη εξαιρετικών δεξιοτήτων σε γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Αναλυτικές και κριτικές ικανότητες, αναγκαίες για την λήψη υγιών επιχειρηματικών και προσωπικών αποφάσεων, που απαιτούνται τόσο στον τεχνικό τομέα, όσο και στον τομέα της διοίκησης.
 • Δεξιότητες αριθμητικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων, που περιλαμβάνουν ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων όπως και επαρκή γνώση μαθηματικών, κάτι που είναι απαραίτητο για επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής.
 • Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών για επιχειρηματικές εφαρμογές.
 • Δεξιότητες διαχείρισης προσωπικού χρόνου, δημιουργίας κινήτρων, ατομικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας.
 • Αυτογνωσία, σεβασμός και ευαισθησία στη διαφορετικότητα—στοιχεία απολύτως αναγκαία στον παγκοσμιοποιημένο χώρο της Πληροφορικής.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.