Προπτυχιακά: Πληροφορική

Συστήματα Πληροφορικής

Διοργανωτής:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου. 

Περιγραφή

Αποκτήστε δεξιότητες και εμπειρίες που θα σας προετοιμάσουν για έναν από τους ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς συστημάτων πληροφορικής με έμφαση στην τεχνολογία διαδικτύου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ EUC

Το πρόγραμμα Συστήματα Πληροφορικής του EUC εξοπλίζει τους φοιτητές με τη γνώση και τις δεξιότητες για την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, εφαρμογών κινητών και ιστοσελίδων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καλύπτει τις αρχές των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ασφάλειας. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με την λειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, την αξιολόγηση της στρατηγικής και τις ανάγκες των εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι που εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα συνδέεται στενά με το Start-Up Center powered by Microsoft στο EUC διατηρώντας τους φοιτητές ενήμερους ως προς τις πιο πρόσφατες τάσεις της βιομηχανίας προσφέροντας τους την ευκαιρία να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν ή να δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι φοιτητές μας τοποθετούνται για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.

Πιστοποίηση Microsoft Technology Associate

Πέρα από το πτυχίο, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την πιστοποίηση της Microsoft ΜΤΑ (Microsoft Technology Associate). Η πιστοποίηση MTA αποτελεί ανταγωνιστικό προσόν για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επαγγελματική Αναγνώριση

Το πρόγραμμα Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), που είναι προϋπόθεση για πρόσληψη από μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο όπως CYTA και ΑΗΚ. Επιπρόσθετα, το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Institute of Electrical and Electronic Engineers και το Association of Computing Machinery (ACM)

Πιστοποίηση από Cisco

Φοιτητές του προγράμματος έχουν την δυνατότητα απόκτησης σειράς επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο τομέα δικτυών (CISCO)

Πληροφορίες

 ECTS: 240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Information Security Analysis
  • Network Administration
  • Διαχείρηση Βάσης Δεδομένων
  • Data Analysis

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.