ΙΕΚ Σπουδές: Χρηματοοικονομικά - ΓΛΥΦΑΔΑ (4)

Φίλτρα

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
Ο Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Real Estate. Κύριο αντικείμενο του είναι η αγοραπωλησία και η μίσθωση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, οικοπέδων κ.α...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Κοστολόγησης

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
Το Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που ασχολείται με ότι αφορά στην κοστολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και με την κοστολόγηση των τελι...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών....
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Φεβρουάριος 2023, Οκτώβριος 2023
Τα Χρηματιστήρια είναι αναμφισβήτητα ένα νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας και πιθανότατα ο πιο συναρπαστικός τομέας στον οποίο μπορεί να απορροφηθεί ένα χρηματοοικονομικό στέλεχος. Ως Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών, είσαι σε θέση να ανταποκριθ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη