ΙΕΚ Σπουδές: Χρηματοοικονομικά (12)

Φίλτρα

Λογιστική

ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΟΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Στέλεχος της σχολής Μηχανογραφημένης Λογιστικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, διαθέτει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες, χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα λογισμικά και εργαλεία προκειμένου να εφαρμόσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Ασφαλιστικών Εργασιών

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών είναι το αρμόδιο άτομο που μπορεί να συμβουλεύσει και να κατευθύνει σωστά τον ενδιαφερόμενο στο κατάλληλο πρόγραμμα. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα, καθώς επίσης με γνώμονα την θεωρητική κ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ INTERGRAPHICS
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ο Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Real Estate. Κύριο αντικείμενο του είναι η αγοραπωλησία και η μίσθωση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, οικοπέδων κ.α...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη
Ο Κτηματομεσίτης ή αλλιώς Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας είναι το απαραίτητο και πλέον αρμόδιο άτομο για κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία. Είναι το άτομο που υποστηρίζει όχι μόνο την διαχείριση αλλά και την οικονομική λειτουργία κ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ INTERGRAPHICS
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Κοστολόγησης

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που ασχολείται με ότι αφορά στην κοστολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και με την κοστολόγηση των τελι...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Κοστολόγησης

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ο απόφοιτος του τμήματος κοστολόγησης με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, είναι σε θέση να προσδιορίσει το συνολικό κόστος των προϊόντων στην παραγωγή, στη διοίκηση, στις πωλήσεις και στην ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ EUROTraining
Διάρκεια: 2 έτη
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» του ΙΕΚ CEARS, έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, εφαρμόζει την Λογιστική Επιστήμη...
Διοργανωτής: ΙΕΚ CEARS
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΞΑΝΘΗ, ΠΑΤΡΑ, ΧΑΝΙΑ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ο λογιστής αποκτώντας εμπειρία γίνεται ένας οικονομικός σύμβουλος, σημαντικός για όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Οι αριθμοί είναι το εργαλείο και το ενδιαφέρον του. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360⁰ έχει παράδοση στην εκπαίδευση στελεχών...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360
Διάρκεια: 2 έτη
O Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι το στέλεχος κάθε σύγχρονου λογιστηρίου που εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ. Κάνει χρήση ειδικευμένου λογισμικού, των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, της ε...
Διοργανωτής: ΙΕΚ INTERGRAPHICS
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών λογισμικών....
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Ο απόφοιτος λογιστής - φοροτεχνικός με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, εφαρμόζει την λογιστική επιστήμη, με την χρήση του Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού. Εφαρμόζει τις διατάξεις ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ EUROTraining
Διάρκεια: 2 έτη

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Τα Χρηματιστήρια είναι αναμφισβήτητα ένα νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας και πιθανότατα ο πιο συναρπαστικός τομέας στον οποίο μπορεί να απορροφηθεί ένα χρηματοοικονομικό στέλεχος. Ως Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών, είσαι σε θέση να ανταποκριθ...
Διοργανωτής: ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Διάρκεια: 2 έτη