ΙΕΚ: Χρηματοοικονομικά

Στέλεχος Ασφαλιστικών Εργασιών

ΑΘΗΝΑ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Απολυτήριο Λυκείου.

Περιγραφή

Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών είναι το αρμόδιο άτομο που μπορεί να συμβουλεύσει και να κατευθύνει σωστά τον ενδιαφερόμενο στο κατάλληλο πρόγραμμα. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποφασιστικότητα, καθώς επίσης με γνώμονα την θεωρητική και πρακτική του κατάρτιση θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί με επιτυχία ασφαλιστικές εργασίες όπως η εκτίμηση και ανάληψη κινδύνων, ο διακανονισμός αποζημιώσεων, οι ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων κα. Σε γενικές γραμμές ο ειδικός ασφαλιστικών εργασιών θα είναι άτομο που με τις ειδικές του γνώσεις θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα σε εξειδικευμένους τομείς, παρέχοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα παραγωγική εργασία.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
• Εισαγωγή στην Ασφάλιση
• Μαθηματικά
• Οικονομικά Μαθηματικά
• Γενικές Αρχές Δικαίου
• Γενική Λογιστική
• Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
• Χρήση Η/Υ
• Θεωρία Πιθανοτήτων
• Ασφαλίσεις κατά ζημιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Αρχές Οικονομικής
• Ασφαλιστική Νομοθεσία και Δίκαιο
• Δίκαιο των Εταιρειών
• Marketing Ι και ΙΙ
• Ασφαλιστικά Μαθηματικά
• Στατιστική
• Ανάλυση Ισολογισμού
• Προσωπικές Ασφαλίσεις
• Underwriting
• Αντασφάλιση
• Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Εταιρειών
• Πωλήσεις Ασφαλειών

Πληροφορίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Ο πτυχιούχος ασφαλιστής μπορεί να εργαστεί:
• σε μεγάλα Ασφαλιστικά Πρακτορεία
• ως Ελεύθερος Επαγγελματιάς

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.