ΙΕΚ INTERGRAPHICS

Εγκαταστάσεις

ΑΘΗΝΑ
Ακαδημίας 100, 10677
210/3838808
Ακαδημίας 100, 10677

Περιγραφή

Το IEK INTERGRAPHICS είναι αναγνωρισμένο Ι.ΙΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Αρ. Αδ. 158565/ΙΑ ΦΕΚ 2841/Β). Εξασφαλίζει στους σπουδαστές τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας σε κορυφαίες επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση και απασχόληση. Έχει αποκλειστικές συνεργασίες με καταξιωμένους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις για κάθε τομέα κατάρτισης.

Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία της INTERGRAPHICS, του πιο εξειδικευμένου εκπαιδευτικού οργανισμού στο Art-Design και τις Νέες τεχνολογίες.

Ο όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει απόλυτη εξειδίκευση στους τομείς:
• Γραφιστική
• 3D Animation
• Comics Cartoon Σκίτσο Εικονογράφηση
• Διακόσμηση
• Δομικών έργων
• Φωτογραφία
• Web Design/Development
• Video Games / Multimedia
• Πληροφορική / Δίκτυα

Στο ΙΕΚ INTERGRAPHICS σπουδάζεις δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες που σε προετοιµάζουν ώστε να µπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με μαθήματα και ύλη (tutorials) σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη κενών.

Joint Projects, δηλαδή υλοποίηση από τους σπουδαστές ολοκληρωμένων project τα οποία αναθέτουν εταιρίες. Τα project αυτά δίνουν στο σπουδαστή ανεκτίμητη εμπειρία και τον μεταφέρουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επίσης πολλές φορές για την υλοποίηση κάποιου project υπάρχει συνεργασία σπουδαστών από διαφορετικές ειδικότητες (Matrix Projects) με εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Δημιουργία ανταγωνιστικού ατομικού portfolio εργασιών που είναι απόλυτα αναγκαίο για την αγορά εργασίας.

Σπουδαστικές δράσεις όπως συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις, υλοποίηση μαθημάτων σε χώρους εκτός σχολής -όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο- χρήση των εργαστηρίων από τους σπουδαστές για υλοποίηση δικών τους project, προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης κλπ.

Εξειδικευμένα σεμινάρια που πραγματοποιούνται από επαγγελματίες. Οι σπουδαστές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και εκπαιδεύονται στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Career office (Γραφείο Σταδιοδρομίας): αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους σπουδαστές και στις επιχειρήσεις με 100% εξασφαλισμένη την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η INTERGRAPHICS έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας με σκοπό την ταχύτατη και ουσιαστική επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της.

Η Διά Βίου Δωρεάν Επιμόρφωση, στις εξελίξεις της τεχνολογίας & στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια πολύ σημαντική και μοναδική παροχή που μόνο ο Όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει στους αποφοίτους του.

Το ΙΕΚ προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές του, ανεξαρτήτως ειδικότητας, την ευκαιρία εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ. Είμαστε Authorized Testing Center για πιστοποιήσεις της Microsoft, της Adobe, της Autodesk.

Ο Όμιλος παρέχει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους, με στόχο την απόκτηση πτυχίου Bachelor.

Οι καταρτιζόμενοι της INTERGRAPHICS, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ένα φιλικό, δημιουργικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον μάθησης, που θέτει το σπουδαστή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Προγράμματα

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.