ΙΕΚ: Αγροδιατροφικός τομέας

Τεχνικός μελισσοκομίας

Διοργανωτής:
ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή Επαγγελματικής Σχολής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον είναι διαθέσιμο)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • Φωτογραφία Υποψηφίου

Περιγραφή

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός μελισσοκομίας» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με μη εξημερωθέντες ζωικούς οργανισμούς, με ιδιαίτερη συμπεριφορά και απαιτήσεις, όπως είναι η μέλισσα και ο μεταξωσκώληκας .

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Μελισσοκομίας είναι ικανός να:

 • Φροντίζει για την καλή διατροφική κατάσταση των μελισσιών, παρακολουθώντας τις ανθοφορίες των μελισσοκομικών φυτών της περιοχής, και να μεταφέρει τα μελίσσια ή να τα τροφοδοτεί με τροφές σε περίπτωση έλλειψης τροφή
 • Παράγει όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα όπως μέλι, βασιλικό πολτό, γύρη, πρόπολη, κερί κλπ.
 • Αναλαμβάνει την αρχική επεξεργασία τη συντήρηση και τη συσκευασία των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Αναγνωρίζει, συντηρεί και επισκευάζει τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης
 • Διακρίνει τα μελισσοκομικά φυτά και τις ιδιότητές τους
 • Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς εξόδων και εσόδων της εκμετάλλευσης και κοστολογεί σωστά τα προϊόντα του
 • Αναλαμβάνει ή επιβλέπει ο μάρκετινγκ των προϊόντων του
 • Παρακολουθεί την υγεία των μελισσών και δρα προληπτικά ή θεραπευτικά για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό μελισσοκομείο της Σχολής.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Πληροφορίες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ικανός να ιδρύσει και να διαχειριστεί μια μελισσοκομική ή σηροτροφική εκμετάλλευση, να προσεγγίζει με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία, να διαχειρίζεται ορθολογικά την εκμετάλλευσή του και να εφαρμόζει κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Μελισσοκομίας μπορεί να:

 • Λειτουργήσει μια μελισσοκομική εκμετάλλευση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα
 • Εργαστεί σαν εξειδικευμένος τεχνικός σε μελισσοκομική ή σηροτροφική εκμετάλλευση, σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελισσοκομικών ή σηροτροφικών προϊόντων
 • Εργαστεί στο δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες θέσεις

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.