ΙΕΚ: Αγροδιατροφικός τομέας

Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Διοργανωτής:
ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή Επαγγελματικής Σχολής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον είναι διαθέσιμο)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • Φωτογραφία Υποψηφίου

Περιγραφή

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» παρέχουν πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων .

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών» είναι ικανός να:

 • Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.
 • Προτείνει και συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά, από το σχεδιασμό μέχρι την εμπορία του
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους στην επιτυχή εμπορία ενός αγροτικού προϊόντος
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και εύρεσης λύσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης
 • Μελετά και ενσωματώνει διαδικασίες καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο, τυποποιητήριο-συσκευαστήριο λαχανικών κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Πληροφορίες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένο στέλεχος σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών και μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, σε συνεργατικά σχήματα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή άλλα συνεταιριστικά σχήματα με καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικής σχετικά με την ίδρυση και των εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων
 • Ατομική επιχείρηση, ως ιδιοκτήτης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.