ΙΕΚ: Αγροδιατροφικός τομέας

Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη

Διοργανωτής:
ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή Επαγγελματικής Σχολής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον είναι διαθέσιμο)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • Φωτογραφία Υποψηφίου

Περιγραφή

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την καλλιέργεια φυτών υπό κάλυψη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη είναι ικανός να:

κατασκευάζει απλές γεωργικές και θερμοκηπιακές ιδιοκατασκευές, όπως πλαστικά θερμοκήπια με ξύλινο σκελετό

 • συναρμολογεί και να εγκαθιστά θερμοκηπιακές και άλλες γεωργικές κατασκευές, σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή
 • επιλέγει, εγκαθιστά και ρυθμίζει τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης των περιβαλλοντικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου
 • συντηρεί και επισκευάζει τις κατασκευές κάλυψης
 • επιλέγει και εγκαθιστά τα καλλιεργούμενα φυτά
 • επιλέγει και εγκαθιστά τα συστήματα άρδευσης, στράγγισης και λίπανσης των φυτών εντός του θερμοκηπίου
 • επιλέγει και εγκαθιστά συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους (υδροπονικά, αεροπονικά) ή καινοτόμα εναλλακτικά συστήματα καλλιέργειας (ενυδρειοπονικά)
 • δημιουργεί και χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπορείο, πάγκος ριζοβολίας κλπ)
 • εκτελεί όλες τις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες για την παραγωγή προϊόντων και φροντίζει για τη συγκομιδή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση και εμπορία τους

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (γυάλινα και πλαστικά θερμοκήπια διχτυοκήπια, λαχανόκηπος, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Πληροφορίες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να εγκαθιστά και να συντηρεί, σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή, θερμοκηπιακές και άλλες γεωργικές κατασκευές, να αναπτύσσει καλλιέργειες εντός αυτών και να αναλαμβάνει την τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία των τελικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • παραγωγός γεωργικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά (γλαστρικά, δρεπτά)
 • παραγωγός πολλαπλασιαστικού υλικού
 • στέλεχος σε εταιρία κατασκευής και πώλησης θερμοκηπίων και εξοπλισμού για καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • σύμβουλος σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.