Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία της Υγείας (4)

Φίλτρα

MSc Applied Psychology: Health Psychology and Counselling

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2023
Το MSc in Applied Psychology: Health Psychology and Counselling έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εργαστούν αποτελεσματικά ως ψυχολόγοι υγείας με τους ασθενείς, φροντιστές και άλλους επαγγελματίες, αποκτώντας τις βασικές θεωρητικές και ...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 2 έτη

MSc Health Psychology – BPS ACCREDITED

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2023, Ιανουάριος 2024
To City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει το MSc in Psychology of Health. To βασικό αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας είναι η κατανόηση του τρόπου επίδρασης των βιολογικών, περιβαλλοντολογικών, ψυχολογικών...
Διοργανωτής: City Unity College
Διάρκεια: 1 έτος

Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση του Στρες και της Υγείας

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024
Το MSSHM σχεδιάστηκε από τον Καθηγητή Γεώργιο Π. Χρούσο, έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο ειδικούς στη βιολογία και στην ιατρική του άγχους. Η διεπιστημονική διδακτέα ύλη περιλαμβάνει μαθήματα στη βιολογία και την ιατρική του άγχους, τη στατιστική ...
Διοργανωτής: Hellenic American College
Διάρκεια: 1,5 έτη
Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς να εφαρμόζουν το Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχ...
Διοργανωτής: IST College
Διάρκεια: 3 έτη