Μεταπτυχιακά: Εκπαίδευση

MA Inclusion and Special Educational Needs and Disability (ISEND)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
1 έτος full-time ή 2 έτη part-time
Master
Πλήρους, Μερικής
Ελληνικά, Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής) στις Επιστήμες της Αγωγής ή συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αντίγραφο πιο πρόσφατου τίτλου σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
  • Συστατικές επιστολές (2)
  • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο IELTS 6.5 ή αντίστοιχο) *
  • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
  • Φωτογραφίες (2)
  • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

*Ισχύει μόνο για το Αγγλόφωνο πρόγραμμα

Περιγραφή

Σε μια εποχή αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την ισότητα και την ένταξη στην Εκπαίδευση, το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμπερίληψη και Ειδική Αγωγή (MA ISEND) αποτελεί το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο που διέπεται στο σύνολό του από τη φιλοσοφία της ένταξης και των ίσων μαθησιακών ευκαιριών για μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, TOP-20 βρετανικό πανεπιστήμιο στις Επιστήμες της Αγωγής (Guardian University Guide, 2020) και απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους ή εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ειδικοί Παιδαγωγοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) περί συνάφειας μεταπτυχιακών Ειδικής Αγωγής.

Τι θα μάθεις
Στο μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής θα διδαχθείς δύο μαθήματα κορμού και τρία μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ με τη βοήθεια επιβλέποντος καθηγητή, θα εκπονήσεις διπλωματική εργασία σε θέμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εργασιακά ενδιαφέροντα και το αντικείμενο εξειδίκευσής σου. Πλήρως ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών είναι το διπλής βαρύτητας (40 credits) καινοτόμο μάθημα ISEND in Practice, μέσω του οποίου θα κάνεις 250 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης στην Ειδική Αγωγή.

Μέσα από το πρόγραμμα θα κατανοήσεις σε βάθος τις κατηγορίες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Υστέρηση, κ.α.), θα γνωρίσεις τις θέσεις και αντιθέσεις στην ιστορία, θεωρία και έρευνα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, θα αναπτύξεις πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις αυτόνομης ανάληψης περιστατικού ειδικής αγωγής και θα είσαι σε θέση να συνεργάζεσαι με διεπιστημονικές ομάδες σε φορείς και μονάδες Ειδικής Αγωγής. Επιπλέον, θα εξελίξεις τις γνώσεις σου στις αρχές και μεθοδολογίες επιστημονικής έρευνας, στα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, αποκτώντας το υπόβαθρο για συνέχιση σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού.

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων και η αλληλεπίδρασή σου με άλλους παιδαγωγούς – φοιτητές και καθηγητές, θα σε εφοδιάσουν με ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με την παιδαγωγική σου προσέγγιση και πρακτική και θα ανακαλύψεις ευκαιρίες βελτίωσης του τρόπου που διδάσκεις μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση του MA ISEND, οι απόφοιτοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου με μεταπτυχιακό εγχώριου Πανεπιστημίου.

Μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ισοδυναμία του πτυχίου τους μέσω του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).

Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως Ειδικοί Παιδαγωγοί σε διαφορετικά πλαίσια, όπως σχολεία, δομές ΕΑΕ, ΜΚΟ, ως ερευνητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όπου θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιπλέον, μέσω της υψηλής επιστημονικής και ερευνητικής κατάρτισής τους, μπορούν να προχωρήσουν σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σπουδών.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.