Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

MSc Integrative Counselling and Psychotherapy

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2023
2-3 έτη
Master
Πλήρους, Μερικής
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα προϋποθέτει:
- Προπτυχιακό τίτλο σπουδών* και πιστοποιημένη γνώση θεωριών και δεξιοτήτων συμβουλευτικής
- Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου IELTS (7.0) ή αντίστοιχο**

Δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών (επικυρωμένο)
- Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
- Συστατικές επιστολές (2)
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (4)
- Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου (επικυρωμένο)

* Υποψήφιοι που δε διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Παράγοντες όπως, κατοχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων, αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία και ένδειξη δέσμευσης για πανεπιστημιακές σπουδές συντελούν στην αποδοχή μη πτυχιούχων στο MSc.

** Υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα και ευθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

Περιγραφή

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στην παροχή πανεπιστημιακών σπουδών Ψυχολογίας. Το μεταπτυχιακό Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας έχει σχεδιαστεί από το University of Derby (26th, Guardian University Guide 2020) για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως αυτόνομοι συνθετικοί ψυχοθεραπευτές, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν ατομική αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο.

Το πρόγραμμα συνθέτει τρεις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (ανθρωπιστική, ψυχοδυναμική και γνωσιακή – συμπεριφοριστική) με σκοπό να εφοδιάσει τον εκπαιδευόμενο με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της Συνθετικής προσέγγισης.

Τι θα μάθεις
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έρθεις σε επαφή με προηγμένα μεθοδολογικά & θεωρητικά μοντέλα και θα κατανοήσεις τη χρήση της ψυχοθεραπείας στο περιβάλλον εργασίας σου. Θα συνθέσεις τη θεωρία με την κλινική πρακτική, θα εμπλουτίσεις τις δεξιότητες και τις γνώσεις σου στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, θα αναλογιστείς το ρόλο της πολυπολιτισμικότητας στη συμβουλευτική και θα μελετήσεις την σημασία των ηθικών, νομικών και δεοντολογικών προεκτάσεων του κώδικα πρακτικής καθώς και την ορθή αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων στην ψυχοθεραπεία.

Παράλληλα, θα αναλογιστείς τη σημαντικότητα της έρευνας στον κλάδο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και θα εξοικειωθείς με τη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Θα σου δοθούν πολλαπλές ευκαιρίες ενίσχυσης της επαγγελματικής και προσωπικής σου ανάπτυξης. Η θεωρητική σου κατάρτιση θα συμπληρωθεί με υποχρεωτική εποπτευόμενη κλινική πρακτική 300 ωρών. Το Κολέγιο διατηρεί ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας τους φοιτητές στην εύρεση του κατάλληλου χώρου πρακτικής.

Πληροφορίες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Ως πτυχιούχοι, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως αυτόνομοι σύμβουλοι – ψυχοθεραπευτές της συνθετικής προσέγγισης, σε διαφορετικά συμβουλευτικά πλαίσια:

  • συμβουλευτικά κέντρα & σταθμούς
  • μονάδες κοινοτικής στήριξης & κοινωνικής πρόνοιας
  • ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ΜΚΟ
  • μονάδες υγείας
  • εκπαιδευτήρια
  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες – σύμβουλοι & ψυχοθεραπευτές

Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητα ακαδημαϊκής συνέχισης των σπουδών τους για διδακτορικό αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.