14/06/2021

Διαδικτυακή παρουσίαση του ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

ΙΕΚ

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021, 19.00
 
Σας καλούμε να γνωρίσετε το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το μόνο αγροδιατροφικό ΙΙΕΚ της χώρας, που προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εργαστήρια του αγροκτήματος της ΑΓΣ.
 
Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βιωματικά προγράμματα, τη διαδικασία εισαγωγής, την επαγγελματική πιστοποίηση και τις υποτροφίες που προσφέρονται με στόχο ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν την επαγγελματική του εξέλιξη.
 
Θα γνωρίσετε τους έμπειρους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της ΑΓΣ που αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στόχο την αειφορική ανάπτυξη.
 
Διαβάστε επίσης
ΙΕΚ
10/06/2022