22/09/2022

Υποτροφία ΜΑ in Art & Education σε όλους τους εκπαιδευτικούς από τον ΑΚΤΟ

Μεταπτυχιακά

O ΑΚΤΟ προσφέρει 50% Υποτροφία σε όλους τους ενεργούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων, στο μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην διδακτική των εικαστικών τεχνών.
Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα ταυτόσημο με τις τέχνες και το design για πάνω από 50 χρόνια, ο ΑΚΤΟ συμβάλλει για να εισέλθει η τέχνη σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το MΑ in Art & Education προσφέρεται από τον ΑΚΤΟ με την επικύρωση του Middlesex University London. Είναι ένα πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτικούς, που η μεθοδολογία της διδασκαλίας θα τους ξαφνιάσει και θα τους προσφέρει μία υπεροπλία γνώσεων και εργαλείων για να διδάξουν τέχνη και να αποκτήσουν μία σπουδαία εξειδίκευση.

  • Συγκεκριμένα, το MA in Art & Education έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη ανάγκη εξειδίκευσης σε ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα και εξετάζει:
  • Το παιδικό σχέδιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
  • Σύγχρονα ζητήματα όπως η κυριαρχία του οπτικού πολιτισμού και η πολυπολιτισμικότητα.
  • Εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ, οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων.
  • Την σύνδεση θεωρίας και πράξης κυρίαρχων καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών πρακτικών.
  • Δεξιότητες στην ακαδημαϊκή έρευνα.

Το φάσμα αυτών των γνώσεων παρέχει στους συμμετέχοντες το υπόβαθρο, ώστε να εξειδικευτούν στο πλαίσιο της Διπλωματικής τους Εργασίας (Main Project).

Καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, για τη διευκόλυνση  τους, προσφέρεται  σε Full ή Part time φοίτηση. 

  • Full Time | Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες
  • Part Time | Πρόγραμμα μερικής φοίτησης με διάρκεια 21 μήνες

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία και με διά ζώσης διδασκαλία και διαδικτυακά.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 και 4635/2019, καθίσταται εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master, ενώ παράλληλα, στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται, με 4 μονάδες, και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 2 μονάδες.

Δείτε το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού εδώ και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.

Για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

Διαβάστε επίσης