15/05/2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής από το ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική το οποίο λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια, είναι ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με Ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχει ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. 
 
3 Ειδικεύσεις
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Η ειδίκευση αυτή λειτουργεί από το 1996, σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Προσαρμοζόμενοι ανάλογα με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες και συγκυρίες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. 
Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος μερικής φοίτησης (part time), που διαρκεί έως 6 εξάμηνα.
Τέλη φοίτησης 4.800€.
 
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Η ειδίκευση αυτή λειτουργεί από το 2005, με συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), αναδεικνύοντάς τη σε κορυφαία επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Συνεργάζεται επίσης, με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), σε επίπεδο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναγνώρισης γνωστικών αντικειμένων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered Accountants (ACA).
Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.
Τέλη φοίτησης 7.400€.
 
Δημόσια Ελεγκτική
Η ειδίκευση λειτουργεί από το 2015, με συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η σύμπραξη στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες φοιτητές την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ και την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΣΟΕΛ, του επισήμου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος, στο οικονομικό, λογιστικό και ελεγκτικό πεδίο.
Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα μερικής φοίτησης.
Τέλη φοίτησης 4.800€.
 
Επικοινωνία
Δ/νση: Ευριπίδου 14, 4ος & 5ος όροφος, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 368 9805, 9821, 9813
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνεις την αίτησή σου: www.mscfinance-uoa.gr

Διαβάστε επίσης