Προπτυχιακά: Πληροφορική

BSc in Computer Science

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2024, Ιανουάριος 2025, Απρίλιος 2025
3 έτη
Bachelor
Πλήρους, Μερικής
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει:

  • να έχουν απολυτήριο Λυκείου.
  • σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του προγράμματος.
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα

Περιγραφή

Το City Unity College προσφέρει σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της πληροφορικής, λογισμικού και υπολογιστικών συστημάτων και τους βοηθάει να αναπτύξουν παράλληλα υψηλή υπολογιστική σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.