Προπτυχιακά: Ψυχολογία

BSc (Hons) Psychology

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024, Απρίλιος 2024
3-6 έτη
Bachelor
Πλήρους, Μερικής
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα:

  • Να κατέχουν απολυτήριο λυκείου (ή ισοδύναμο) με βαθμό τουλάχιστον 60% του ανώτερου βαθμού του σχολείου
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα απαιτηθεί συνέντευξη ή προπαρασκευαστικά μαθήματα ή εισαγωγικές εξετάσεις ή διαπίστευση προηγούμενης μάθησης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο προγράμματος.
  • Να τηρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, που έχουν ως εξής:
  • Αποφοίτηση από λύκειο σε αγγλόφωνη χώρα όπου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν τα Αγγλικά
  • Το IELTS (International English Language Testing System) 5.5 (Β2 Level)
  • Ενα ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που θα οργανωθεί από το Τμήμα Εγγραφών
  • Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή
  • Συμπληρώστε ένα έντυπο Αίτησης και υποβάλετέ το μαζί με το επίσημο Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο, αντίγραφο βαθμών, πιστοποίηση αγγλομάθειας, προσωπική αναφορά (personal statement), 2 φωτογραφίες διαβατηρίου, αντίγραφο του διαβατηρίου σας ή της ταυτότητάς σας και, κατά περίπτωση, πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα . Μετά την υποβολή όλων των εγγράφων σας, θα κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον Διευθυντή του Προγράμματος για να καθορίσουμε τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.

Περιγραφή

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θα ήθελαν να γίνουν ψυχολόγοι και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου μέσω ATEEN. Οι φοιτητές καλούνται να ακολουθήσουν 13 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα επιλογής (επιλογή από 5) ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά 360 credits σε 3 χρόνια αν επιλέξουν full-time παρακολούθηση ή σε 6 χρόνια αν επιλέξουν part-time παρακολούθηση. Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται στα αγγλικά.

Γιατί να σπουδάσετε Ψυχολογία στο City Unity College
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Αγγλία.
Οι απόφοιτοι του BSc in Psychology μπορούν να κάνουν εγγραφή στο British Psychological Society μέσω ατομικής αίτησης.
Οι καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας είναι καταξιωμένοι ψυχολόγοι, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε full-time (3 έτη) ή part-time (6 έτη) παρακολούθηση.
Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί. Επίσης, η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Ψυχολογίας και ειδικών σε θέματα Ψυχολογίας ημερίδων και εργαστηρίων από το City Unity College δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις, ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.
Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας καθώς και δωρεάν Tutoring για οτιδήποτε αφορά στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time) ή σε 6 έτη μερικής φοίτησης (part-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 360 credits και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y, και CD Players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία, ειδικά σε προπτυχιακό επίπεδο, είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Για το λόγο αυτόν άλλωστε, όλα τα μαθήματα του City Unity College είναι απογευματινά ώστε να δίνεται στο φοιτητή η δυνατότητα να εργάζεται το πρωί και να παρακολουθεί τα μαθήματά του το απόγευμα.

Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College του παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να οργανώνει εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του για να εκφράζει απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Για την οργάνωση αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι από την αρχή ενήμερη η υπεύθυνη του Τμήματος ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του φοιτητή και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του.

Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές του αλλά και με την υπεύθυνη του τμήματος για να κανονίσει συναντήσεις και εποπτείες μαζί τους όποτε το επιθυμεί. Η υπεύθυνη του Τμήματος βρίσκεται επίσης στην διάθεση του φοιτητή μέσω τηλεφώνου για να μπορεί ο φοιτητής να έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα του όποτε αυτό του είναι αναγκαίο.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.