Προπτυχιακά: Διοίκηση Επιχειρήσεων

BA in Business and Management (London Met University)

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2023, Ιανουάριος 2024, Απρίλιος 2024
3 - 6 έτη
Bachelor
Πλήρους, Μερικής
Ελληνικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

  •  να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου >13.
  • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)

Περιγραφή

 Το Πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

Στόχος του Προγράμματος
Είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει μια εις βάθος κατανόηση όλων των σταδίων της διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Θα μελετήσετε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως οι λειτουργίες, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, η στρατηγική και το ανθρώπινο δυναμικό και θα έχετε την ευκαιρία να εφαρμόσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε πραγματικές, ενημερωμένες περιπτωσιολογικές μελέτες. Καθ΄όλη τη διάρκεια του Προγράμματος θα ενημερώνεστε από εξειδικευμένους προσκεκλημένους καθηγητές και επαγγελματίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων και θα επισκεφθείτε διάφορους οργανισμούς, συμμετέχοντας σε διαδικτυακές επιχειρηματικές προσομοιώσεις.

Μαθήματα

1ο Έτος
MN4062 - Αρχές Διοίκησης
AC4052 - Χρηματοοικονομική Λογιστική
MN4063 - Διαχείριση Δεδομένων
MN4057 - Ψηφιακή Διοίκηση Επιχειρήσεων Αναδυόμενη Τεχνολογία
FE4055 - Ανάλυση Επιχειρηματικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος
MC4061 - Αρχές Μάρκετινγκ
HR4052 - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
MN4W50 - Μαθαίνοντας μέσα από Οργανισμούς

2ο Έτος
MN5053 - Σχεδιασμός και Διαχείριση Οργανισμού
MN5072 - Διεθνείς Πωλήσεις και Διαπραγματεύσεις
FE5056 - Επίλυση Προβλημάτων: Μέθοδοι Ανάλυση
MN5W50 - Επιχειρηματικότητα
MN5067 - Ηγεσία στην Πράξη
MN5076 - Αρχές Διαχείρισης Έργων
MC5080 - Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
AC5063 - Αρχές Χρηματοδότησης

3ο Έτος
MN6068 - Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων
MN6076 - Καινοτομία
HR6055 - Διαπολιτισμικότητα
MN6070 - Κοινωνικό Μάρκετινγκ
MN6071 - Επιχειρηματική Στρατηγική
MN6098 - Διοικητική Πρακτική
FE6P04 - Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες

 Γιατί να επιλέξετε το London Met University?
Το Guildhall School of Business and Law στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προσφέρει ένα δυναμικό και σύγχρονο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων επιχειρήσεων, διαχείρισης, δικαίου, γλώσσας, μετάφρασης και διερμηνείας, τα οποία εξοπλίζουν τους αποφοίτους μας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Κορυφαίοι επαγγελματικοί φορείς πιστοποιούν πολλά μαθήματα από τη Σχολή, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών (ACCA), του Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), του Chartered Institute of Personal Development (CIPD). Το London Met είναι ένα από τα μόλις 22 ιδρύματα στον κόσμο που είναι μέλος του Δικτύου των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας στους φοιτητές ξένων γλωσσών ευκαιρίες μάθησης και εξειδικευμένη εκπαίδευση με αξιωματούχους και ειδικούς του ΟΗΕ. Εστιάζει στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των αποφοίτων με διασυνδέσεις σε πολλούς οργανισμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να εξασφαλίσουν ευκαιρίες εργασίας υψηλού διαμετρήματος. Είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια που προσφέρουν στους φοιτητές επιχειρήσεων την ευκαιρία να χρησιμοποιούν άμεσα δεδομένα, πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του Bloomberg.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.