Προπτυχιακά: Ναυτιλιακά

OOW – Unlimited 2nd Mate COC – Approved by Transport Malta

ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2023, Ιανουάριος 2024, Απρίλιος 2024
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να:

  • Είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου
  • Πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας της αγγλικής γλώσσας
  • Πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να λάβουν ιατρική κάρτα που θα επιβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλοι για καθήκοντα καταστρώματος.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες μέγεθος διαβατηρίου
  • Αντίγραφο διαβατηρίου ή Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας

Περιγραφή

 Μέσω της Maritime MT με έδρα την Μάλτα, το City Unity College προσφέρει στην Αθήνα το τριετές πρόγραμμα σπουδών Ανθυποπλοιάρχου με πιστοποίηση από την Μάλτα: OOW – Unlimited COC, Approved by Transport Malta.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος OOW αποτελείται από διετή εκπαίδευση, που περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική σε προσομοιωτές και σε εγκεκριμένες ναυτιλιακές εγκαταστάσεις εκτός κολεγίου. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος, προβλέπει 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε εμπορικό πλοίο που εκτελεί πλόες εξωτερικού. Οι σπουδαστές, ως Δόκιμοι Καταστρώματος έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους.

Το ανωτέρω πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για γνώση, κατανόηση και επάρκεια σύμφωνα με τον πίνακα Α-ΙΙ/1 του κώδικα STCW για τις ακόλουθες ενέργειες:

Ναυσιπλοΐα

  • Χειρισμός και στοιβασία φορτίου
  • Έλεγχος λειτουργίας του πλοίου
  • Φροντίδα επιβαινόντων στο πλοίο (επιβάτες και πλήρωμα)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών και εξετάσεων οι απόφοιτοι αποκτούν Απεριόριστο Δίπλωμα Ανθυποπλοιάρχου με πιστοποίηση από την Transport Malta OOW, Unlimited COC Approved by Transport Malta.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.