Μεταπτυχιακά: Περιβάλλον (2)

Φίλτρα

Biodiversity and Ecology

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Biodiversity and Ecology aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and a versatile thinking, something critical for their...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη συστηματική μελέτη της ΠΕ/ΕΑ σε επιστημονική βάση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναστοχάζοντα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη