Μεταπτυχιακά: Αγροδιατροφικός τομέας (5)

Φίλτρα

Biodiversity and Ecology

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Biodiversity and Ecology aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and a versatile thinking, something critical for their...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year

MSc Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση δημιουργήθηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες αιχμής (Γεωργία Ακρίβειας και ψηφιακές π...
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων, είναι ένα ακαδημαϊκό και ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων τροφίμων και ποτών, οι οποίοι ειδικεύονται στον ποιο...
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη

MSc Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σεπτέμβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στελεχών μάρκετινγκ και επιχειρηματιών σε σχετιζόμενες με τη διατροφή βιομηχανίες/επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς....
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη συστηματική μελέτη της ΠΕ/ΕΑ σε επιστημονική βάση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναστοχάζοντα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη