Μεταπτυχιακά: Αγροδιατροφικός τομέας - Πλήρους φοίτησης (5)

Φίλτρα

MSc Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση δημιουργήθηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες αιχμής (Γεωργία Ακρίβειας και ψηφιακές π...
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων, είναι ένα ακαδημαϊκό και ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων τροφίμων και ποτών, οι οποίοι ειδικεύονται στον ποιο...
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη

MSc Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φεβρουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στελεχών μάρκετινγκ και επιχειρηματιών σε σχετιζόμενες με τη διατροφή βιομηχανίες/επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς....
Διοργανωτής: Perrotis College
Διάρκεια: 2 έτη

Biodiversity and Ecology

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Master’s Degree in Biodiversity and Ecology aims at providing students with high quality education of international standing, so that that they can develop a deep understanding of their science and a versatile thinking, something critical for their...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 1,5 year
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη συστηματική μελέτη της ΠΕ/ΕΑ σε επιστημονική βάση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναστοχάζοντα...
Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 2 έτη