Σπουδές: Ειδική αγωγή (4)

Φίλτρα

Λογοθεραπεία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
Οι Λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες για αντιμετώπιση διαταραχών που σχετίζονται με την Ανθρώπινη Επικοινωνία...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 χρόνια
Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη άρτια καταρτισμένων επιστημόνων και επαγγελματιών ειδικών παιδαγωγών. Η Ειδική Αγωγή ως επιστήμη αναφέρεται στην μελέτη και την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ευρύτερο εκπαιδευτικ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 3 έτη

BSc (Hons) Speech and Language Therapy

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Manchester Metropolitan University (MMU), σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο Βρετανικός Σύλλογος Υγείας και Πρόνοιας (HCPC) , με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα ακαδημαϊκά προγράμματα Λογοθεραπείας. Σκοπός του είναι...
Διοργανωτής: Mediterranean College
Διάρκεια: 4 έτη

BSc (Hons) Speech and Language Therapy (Λογοθεραπεία)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2024
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα διαταραχών φωνής, ομιλίας, λόγου και άρθρωσης παιδιών και ενηλίκων, που μπορεί να οφείλονται σε εκ γενετής ανωμαλίες, ατυχήματα ή ασθένειες. Η θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή συμπληρώνεται µε το ολοκληρωμένο ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 4 έτη