Σπουδές: Εκπαίδευση - Εξ αποστάσεως φοίτησης (1)

Φίλτρα

Αγγλικές Σπουδές

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2024, Οκτώβριος 2024
ο πρόγραμμα Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία στο EUC προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και την ανάλυση κειμένων, καθώς και τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 4 έτη