Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία - Εξ αποστάσεως φοίτησης - Ελληνικά (4)

Φίλτρα
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων για παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας ...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 18 μήνες
Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς να εφαρμόζουν το Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχ...
Διοργανωτής: IST College
Διάρκεια: 3 έτη

Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου

Οκτώβριος 2023, Φεβρουάριος 2024
Ένα μεταπτυχιακό επικεντρωμένο σε έρευνα που εφοδιάζει τους επαγγελματίες επαρκώς, ώστε να γίνουν παράγοντες αλλαγής στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων ...
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάρκεια: 18 μήνες

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εξ Αποστάσεως
Ιανουάριος 2024, Σεπτέμβριος 2024
Ως πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ορίζεται η μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών, της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας....
Διοργανωτής: CEARS Φορέας διασύνδεσης - Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προπτυχιακά
Διάρκεια: 1 έτος