Μεταπτυχιακά: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (16)

Φίλτρα

ICS Annual Professional Maritime Programme

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σεπτέμβριος 2024, Ιανουάριος 2025
The Hellenic Management Centre, the official educational provider of ICS in Greece, offers the Annual Professional Maritime Programme that prepares the students for the ICS Professional Qualifying Examinations, leading to ICS Membership....
Διοργανωτής: Hellenic Management Centre - Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch
Διάρκεια: 7 μήνες

MA Sport Management (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητισμού)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024
Αποστολή του προγράμματος MA Sport Management (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Αθλητισμού) που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις α...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος
Το Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ξεχωρίζει διότι παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τη...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος πλήρους, 2 έτη μερικής
Το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc Applied Sport and Exercise Nutrition έχει ως στόχο να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και προηγμένες επαγγελματικές δεξιότητες στον χώρο της Αθλητικής Διατροφής , στοιχεία απαραίτητα για την εξέλιξη ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 - 2 έτη

MSc Artificial Intelligence (Μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, MSc Artificial Intelligence, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, είναι ιδανικό για πτυχιούχους και επαγγελματίες Νέων Τεχνολογιών που επιθυμούν να εξελιχθούν ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 -2 έτη

MSc Big Data Technologies (Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων, MSc Big Data Technologies, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε καινοτόμες μορφές επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων....
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος

MSc Business Analytics in Shipping (Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Συνδυάζοντας τη Ναυτιλία με την Πληροφορική, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία, MSc Business Analytics in Shipping, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει υψηλή ακαδημαϊκή γνώση και, ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στη...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 -2 έτη

MSc Computer Games Development (Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών Η/Υ)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024
Το MSc Computer Games Development είναι το, μοναδικό στην Ελλάδα, πρόγραμμα εξειδίκευσης που απευθύνεται στους αποφοίτους της επιστήμης της πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα επιστημονικά πεδία που...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος

MSc Data Science (Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Master στην Επιστήμη των Δεδομένων είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη και αύξηση της επίδρασης του συγκεκριμένου κλάδου της Πληροφορικής, παγκοσμίως και στην Ελλάδα....
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος

MSc Fleet Management (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Πλοίων)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Εστιάζοντας σε ένα από τα πιο θεμελιώδη στάδια της ναυτιλιακής οικονομίας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διαχείριση Πλοίων, MSc Fleet Management, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, έχει στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων που αφορούν στις να...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 -2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc International Hospitality, Events and Tourism Management, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνούς αγοράς εργασίας, προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο του τουρισμο...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 έτος

MSc Music therapy (Μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το μεταπτυχιακό στη Μουσικοθεραπεία, MSc Music Therapy στο Μητροπολιτικό κολλέγιο, παρέχει ένα μοναδικό διεπιστημονικό, διακρατικό περιβάλλον μάθησης που προσφέρει τις θεωρητικές, θεραπευτικές και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύγχρονη...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 2 έτη

MSc Rehabilitation (Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και της αγοράς εργασίας, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Αποκατάσταση (MSc Rehabilitation) δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο που θέλει να εξειδικευτεί (νευρολογική αποκατάσ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 - 2 έτη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Ναυτιλία, το Εμπόριο Ενέργειας και την Αειφορία, MSc Shipping, Energy Trading and Sustainability, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 1 -2 έτη

Professional Doctorate in Education (EdD) (Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση)

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2024, Φεβρουάριος 2025
Το Διδακτορικό στην Εκπαίδευση, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης που στοχεύουν να ανέλθουν επαγγελματικά στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έ...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 5 έτη
Το Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Level 8), στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας που θα έχουν αναπτύξει μια ισχυρή ταυτότητα ως Ψυχολόγοι, θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στο...
Διοργανωτής: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Διάρκεια: 3 έτη